Blog

Christianity Explored

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

ECV-medewerker Kristof Vermaut (ECV Gent) gebruikt het materiaal van Christianity Explored en Discipleship Explored in de gemeente. Hij doet verslag van de waarde van het materiaal.

 

Sinds vorig jaar maak ik voor de startstudies gebruik van de materialen van Christianity Explored Ministries. Dit materiaal is ontwikkeld eind jaren 90 in All Souls Church, Langham Place in Central London; dit is de gemeente waar John Stott als predikant voorging. Het materiaal dat er nu is, is het eindresultaat van een tienjarige periode van ontwikkeling en revisie. Inmiddels zijn deze cursussen in meer dan 20 talen vertaald en worden ze in meer dan 80 landen onderwezen; zie http:  //www.ceministries.org/

Het materiaal van Christinaity Explored bestaat uit een handboek voor de gespreksleider en een DVD, alsook uit een werkboekje voor elke deelnemer. Aan de hand van het Marcus-evangelie gaat men gedurende 7 avonden nadenken over de kern van het christelijke geloof. De focus in deze cursus ligt op 1) wie is Jezus, 2) waarom kwam Hij, en 3) wat betekent het om Hem te volgen.

Als pluspunten van deze cursus wil ik graag noemen:

1)     De opzet van het materiaal nodigt uit tot interactie

2)     De avonden zijn heel gevarieerd en volgen een telkens terugkerende logische opbouw:

  1. Verkennen van het onderwerp adhv een aantal vragen
  2. Luisteren naar een aflevering op de DVD
  3. Discussiëren over het gehoorde adhv een aantal vragen

3)     Aan het eind van de cursus heeft elke cursist het ganse Mc-evangelie doorgenomen

4)     De cursisten worden aangespoord om ook zelf in de Bijbel te lezen en er over na te denken; tussen de avonden door is er immers steeds huiswerk

5)     De cursus vraagt geen voorkennis van de cursist

6)     De cursus vraagt niet al te veel voorbereiding van de lesgever

Als mogelijk nadeel kan genoemd worden dat de ervaring mij heeft geleerd dat het huiswerk soms te moeilijk is voor de cursisten. Dit hoeft echter niet persé een nadeel te blijven. Zo gebeurt het dat ik het huiswerk aangrijp om alleen daar een ganse avond met de cursisten op in te gaan. Dit heeft als voordeel dat het onderwerp beter uitgediept wordt en dus ook beter begrepen wordt door de cursisten. Ook ben je op die manier meer dan 7 avonden bezig en bouw je aan een sterkere relatie met de cursisten.

Na afronding van de cursus Christianity Explored (startstudies) ben ik begonnen met het vervolg erop, nl. Discipleship Explored. Deze discipelschapscursus is bedoelt voor hen die na Christianity Explored verder willen. Dit materiaal bouwt op dezelfde logische manier voort op het voorgaande; ditmaal gebruik maken van de brief aan de Filippenzen.

Wat mij betreft: van harte aanbevolen!

Kristof Vermaut
Bible Project

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

Onlangs besteedde het ND aandacht aan het bekende 'Bible Project'. Prachtige educatieve animaties over de 66 bijbelboeken. Meer en meer worden in het NL ondertiteld. Ik heb ze nagekeken en dit zijn op dit moment degenen met NL-ondertiteling op volgorde met aansluitend thema-video's.

Genesis 1-11: https://www.youtube.com/watch?v=KOUV7mWDI34
Genesis 12-50: https://www.youtube.com/watch?v=VpbWbyx1008
Exodus part 1: https://www.youtube.com/watch?v=0uf-PgW7rqE
Exodus part 2: https://www.youtube.com/watch?v=b0GhR-2kPKI
Leviticus: https://www.youtube.com/watch?v=WmvyrLXoQio
Numbers: https://www.youtube.com/watch?v=zebxH-5o-SQ
Deuteronomy: https://www.youtube.com/watch?v=NMhmDPWeftw

Joshua: https://www.youtube.com/watch?v=JqOqJlFF_eU
Judges: https://www.youtube.com/watch?v=kOYy8iCfIJ4
Ruth: https://www.youtube.com/watch?v=0h1eoBeR4Jk
1 Samuel: https://www.youtube.com/watch?v=QJOju5Dw0V0
2 Samuel: https://www.youtube.com/watch?v=YvoWDXNDJgs

Job: https://www.youtube.com/watch?v=xQwnH8th_fs
Psalms: https://www.youtube.com/watch?v=j9phNEaPrv8
Proverbs: https://www.youtube.com/watch?v=Gab04dPs_uA
Song of Songs: https://www.youtube.com/watch?v=4KC7xE4fgOw

Amos: https://www.youtube.com/watch?v=mGgWaPGpGz4
Obadiah: https://www.youtube.com/watch?v=i4ogCrEoG5s
Jonah: https://www.youtube.com/watch?v=dLIabZc0O4c
Habakkuk: https://www.youtube.com/watch?v=OPMaRqGJPUU
Zephaniah: https://www.youtube.com/watch?v=oFZknKPNvz8

Matthew 1-13: https://www.youtube.com/watch?v=NUh9Bsiee_U&t=63s
Matthew 14-28: https://www.youtube.com/watch?v=GGCF3OPWN14
Mark: https://www.youtube.com/watch?v=OVRixfameGY&t=9s
1 Corinthians: https://www.youtube.com/watch?v=yiHf8klCCc4
Hebrews: https://www.youtube.com/watch?v=1fNWTZZwgbs

Thema's:

God's Holiness: https://www.youtube.com/watch?v=l9vn5UvsHvM
The Covenants: https://www.youtube.com/watch?v=8ferLIsvlmI
Atonement: https://www.youtube.com/watch?v=G_OlRWGLdnw
The Gospel of the Kingdom:https://www.youtube.com/watch?v=xmFPS0f-kzs&t=187s
The Image of God: https://www.youtube.com/watch?v=YbipxLDtY8c
The Law: https://www.youtube.com/watch?v=3BGO9Mmd_cU
Explanation of Heaven & Earth:https://www.youtube.com/watch?v=Zy2AQlK6C5k
The Messiah: https://www.youtube.com/watch?v=3dEh25pduQ8&t=276s

Omdat het niet voor iedereen evident is de ondertiteling te vinden, even een screenshot.
© Copyright 2017 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login