Medewerkersteam

Raymond en Belinda Hausoul

Raymond R. Hausoul werkte korte tijd als bouwkundig ingenieur en studeerde daarna theologie. Sinds 2006 werkt hij voor de ECV en is hij bedienaar van de eredienst in de De Hoeksteen te Ieper. Zijn bediening spreidt zich echter uit over heel Vlaanderen en bestaat voornamelijk uit het geven van onderwijs door prediking, studies en artikelen in binnen- en buitenland. Hij doceert aan de ETS, het IBV en C7. Verder is hij bezig met een promotie-onderzoek naar het onderwerp van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Raymond is gehuwd met Belinda en zij genieten van hun twee kinderen, Adriël and Ilja. Ontspannen doet hij zich door zich te herinneren aan Gods weg met de mens in het verleden, progressief mee te zoeken naar Gods nieuwe wegen in het heden en door langdurige en spontane vriendschapsontmoetingen in voorproef te mogen genieten van Gods toekomstige voltooiing.


U kunt Raymond uitnodigen voor een interactieve studiereeks, ontmoetende prediking of verdiepende gemeentedag rond verschillende bijbel-theologische thema’s:

  • Gods toekomst, de eindtijd, hemel en opstanding, schepping en nieuwe schepping.
  • God, land en mens: Het koninkrijk geopenbaard vanaf Genesis 1 t/m Openbaring 22.
  • De Geest van het leven, Geestgaven en Christusbedieningen, Gods stem verstaan.
  • Vrijgemaakte redding, Christus in mij, Ik in Christus, rechtvaardiging, strijd en overwinning.
  • De inzetting van Gods sabbat, Thora en Messias voor verleden, heden en toekomst.
  • Een themareeksen of dag-marathon over een door u gekozen Bijbelboek.
  • Verantwoord Bijbelgebruik: van tekst naar prediking.
  • Kerkgeschiedenis een herontdekking van uitdagingen en oplossingen voor vandaag.
  • Kleur in je leven: Gods Woord en Geest als verrijking voor je ziel.
  • Wat geloven wij: Over het progressieve nut van geloofsbelijdenis, feestdag en traditie.

Provincies:
Alle

Praktisch:
Praktische en financiële (vervoerskosten) afspraken worden gemaakt tussen de uitnodigende gemeente en de medewerker. Gelieve tijdig contact op te nemen indien u een medewerker wenst uit te nodigen.

Disclaimer:
De beschikbaarheid van elke ECV-medewerker is steeds gelinkt aan zijn/haar bediening. Daarom is het aanbod steeds onder voorbehoud; niet altijd zal een medewerker kunnen ingaan op een uitnodiging wanneer zijn of haar bediening dit niet toelaat. Bedankt voor uw begrip.

© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy