Blog

CHARISAS

Nieuws

Gilbert Mille en zijn vrouw Huguette Bloemen zijn lid van de ECV Wijchmaal en vertellen hieronder over hun visie en opstart van een bijzonder project. Ze zijn op het punt gekomen om jun verhaal met iedereen te delen.

CHARISAS

Een project van de VZW Charis

Het project CHARISAS dat we onder uw aandacht willen brengen is een opvangboerderij voor mensen die rust en herstel zoeken in een landelijke omgeving. Vanuit onze Christelijke visie bieden we hen die vermoeid, belast of innerlijk verwond zijn rust en hulp aan. De initiatiefnemers van het project zijn : Huguette, Gilbert, Joseph, Gerda en Mia

De boerderij is rustig gelegen in Betekom nabij Aarschot en beschikt over 8 gastenkamers en 75 are grond. Elke gast heeft een individuele kamer met lavabo en internet. Douchen en toiletten zijn gemeenschappelijk. Het huis is in orde met alle voorschriften van brandveiligheid en opvang.

Het idee om met een opvanghuis te starten is er niet zomaar gekomen. Het leven van de teamleden was en is een voorbereiding hierop. Reeds in 1973 leidde Mia met haar inmiddels overleden man Piet een opvangboerderij voor thuisloze jongeren te Betekom. Na het overlijden van haar man werd de boerderij verhuurd aan andere projecten zoals “Rizsas”, een project van de jeugdbescherming dat thuisloze meisjes tussen 14-21 jaar begeleidt. Later, na Christen te zijn geworden en na zelf door een genezingsproces te zijn gegaan kwam het verlangen om gekwetste mensen te helpen bij Mia terug. Samen met Gerda, die van God hetzelfde verlangen ontving, begon het plan vorm te krijgen. Nog later, door een samenloop van omstandigheden, waarin we duidelijk Gods hand zagen vervoegde Huguette en Gilbert het team. Ook zij hadden dezelfde visie ontvangen... Joseph heeft altijd al deel uitgemaakt van de VZW, ook hij heeft een groot hart voor mensen in nood. Als team zijn we door God bij elkaar gebracht en geleid naar dit werk.

Na een zoektocht voor een geschikt pand kwamen we via Zonhoven en Heusden-Zolder terug bij de opvangboerderij te Betekom terecht die onverwacht vrijkwam.  Na het laatste anderhalf jaar samen aan onze gemeenschappelijke droom gewerkt te hebben kunnen we nu zeggen dat we vanaf begin 2016 met een Christelijke opvangboerderij in Betekom zullen starten.  Momenteel hebben we een punt bereikt dat onze visie, missie,noem maar op... grotendeels vast ligt. De krijtlijnen zijn uitgetekend. Volgens ons het moment om het project in Christelijk België bekend te gaan maken.

De Eeuwige zegt: “Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. “ Hij is gekomen om gebrokenen van hart te genzen....                                   

Gasten zijn welkom vanaf de leeftijd van 18 jaar, man of vrouw, ongeacht hun overtuiging, maar die zich in onze Christelijke aanpak kunnen vinden.

De opvang is niet geschikt voor: druggebruikers, zwaar zorgbehoevenden, zowel fysisch als psychisch, en zware agressieproblematiek   

Onderwerpen die onder meer aan bod kunnen komen zijn:  angst, depressiviteit, afwijzing, identiteit, de geestelijke wereld, vergeving, grenzen, loslaten, rust vinden, rouwen, zelfacceptatie, zelfwaarde, zekerheid, conflicten, communicatie, het bijbels holistisch mensbeeld, vriendschap, levenskracht enz. Een gezonde levensstijl ontwikkelen en preventief werken is hier belangrijk.

We voorzien hiervoor residentiële opvang op korte en lange termijn.

Korte termijn (KT): een week time-out met nadruk op rust, ontspanning, studie en vrijwillige deelname aan dagactiviteiten. Een weekverblijf kan lopen van maandag t/m vrijdag of van maandag t/m zondag.

Langere termijn (LT): van één week tot meerdere maanden. Een gevarieerd dagprogramma en individuele begeleiding wordt voorzien.

Begeleiding

We werken met hiertoe professioneel geschoolde vrijwilligers en met ervaringsdeskundigen. Momenteel beschikken we over een kernteam met 5 vrijwilligers, waarvan een koppel inwonend zal zijn.  Het kernteam wordt verder aangevuld met vaste en gelegenheidsvrijwilligers.

Dag activiteiten

-Individuele begeleiding: ieder krijgt een persoonlijke coach toegewezen.
-Therapeutische gesprekken, thema- en groepsgesprekken.
-Onderwijs over levens veranderende principes die herstellend werken. 
-Creëren van nuttige en zinvolle activiteiten die leiden naar meer zelfstandigheid, huishoudelijk werk en boerderijwerk.

Voor een opname

Neemt men  contact op met Charisas via telefoon of per email. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin gekeken wordt of ons aanbod je past. Als het voor beide partijen goed zit kan er overgegaan worden tot de ondertekening van het opnamecontract. Voor de langere verblijven wordt een proefperiode van 5 dagen voorzien

Dagprijs: is steeds bespreekbaar.

Voor de verblijven op lange termijn is de dagprijs vastgesteld op  minimum 20 € per  dag of 600€ per maand. Voor de verblijven op korte termijn en de proefperiode is de dagprijs vastgesteld op minimum 30 € per dag.

Zo, dit is een beknopte voorstelling van het project. Hopelijk mogen we elkaar binnenkort ontmoeten in uw eigen gemeente, tijdens een persoonlijke voorstelling van ons project of wie weet, werk je volgend jaar wel mee als vrijwilliger in ons project.

Met vriendelijke groet vanwege het hele team!: Mia, Gerda, Huguette, Gilbert en Joseph.

Adres: Werchtersesteenweg 179, 3130 Betekom     

Tel: 016/473250(Mia),  011/533919(Gerda)  en 0474/601774(Huguette)

Website: www.charisas.be (nog in ontwikkeling)  en  Email: info@charisas.be

GIFTEN:IBAN : BE31 7330 4858 9855           BIC: KREDBEBB
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy