Blog

VEG Leidersconferentie 2017

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

De VEG stelde ook dit jaar opnieuw haar deuren open voor ECV-leiders. Zo werd het leidersweekend een prachtige vorm van samen als evangelicale leiders op weg gaan.

VEG leidersdag 2017 – Terug naar de bron

Wat was dat weer genieten op de VEG-leidersconferentie en wat fijn om de familiebanden met onze zuster-denominatie nog eens te versterken!

Samen met mijn vrouwtje hebben we echt genoten van een fijne driedaagse in de Floreal in Blankenberge, met als centraal thema “terug naar de bron”.

Onze gastspreker was de uiterst enthousiaste Jacobus Kok, lesgever aan de theologische faculteit, die in een mix van Zuid-Afrikaans en Nederlands ons vanaf de eerste avond wist te begeesteren.

De eerste avond schetste hij een beeld van de Belg, zoals hij deze heeft leren kennen: nuchter, vaak mopperend en erg kritisch. Een volk heeft een ziel, een DNA, en het was zijn grootste wens om deze goed te begrijpen, zodat hij ook op gepaste wijze zou kunnen dienen. Hierbij gebruikte hij het werk van professor Dirk De Wachter, professor psychologie aan de KUL, die een  duidelijke neiging ziet bij mensen om zich leeg te voelen en diep existentiële vragen als “Wie ben ik”, “Waar ga ik heen” en “Waarom ben ik hier” te stellen. Aan de basis  van deze existentiële vragen ligt een vorm van gebrek aan verbondenheid en een gevoel van eenzaamheid en zinloosheid.

In een tweede toespraak vertelde hij ons over het  hart van God, dat liefde, leven en licht (L3) omvat. En de les voor ons was: “Wanneer macht wordt weggegeven, hebben we er minder van. Liefde daarentegen vermenigvuldigt zich, als men het weggeeft.” Ook ging hij verder in op één van de belangrijkste uitdagingen voor ons in België: namelijk dat dit volk een vertekend vaderbeeld heeft.

Tot slot kregen we na de toespraak een opdracht om in kleine groepjes een aantal vragen te bespreken. Vooral de volgende vraag bleek erg interessant: “Is de Bijbel een boek dat ons grenzen leert kennen of eerder een geschenk? Wat betekent dit beeld voor jou?”. Een geanimeerd gesprek volgde uiteraard!

In een derde toespraak ging Jacobus verder in op het belang dat Jezus hechtte aan de mensen die aan de rand van de maatschappij leven, zoals bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw aan de waterput. De onheilige Samaritaanse vrouw, de verkeerde vrouw op de verkeerde plaats, wordt de juiste vrouw door Jezus' wonderlijke daad van genezing, herstel en verzoening,

In de laatste toespraak werden we bemoedigd en tegelijk ook aangespoord tot spiritueel leiderschap. We dienen ons niet alleen af te vragen wat we doen en hoe we dat willen bereiken, maar voornamelijk waarom we een bepaalde richting willen uitgaan. Effectief leiderschap heeft nood aan een aanpak van binnenuit, geleid door spiritualiteit, wijsheid en onderscheidingsvermogen. Leiderschap van binnenuit wordt gevoed door Gods Geest, zijn wil en zijn blik ‘van boven’.

Op de laatste dag zetten ook de mensen van EHBJO ons aan het werk. David Buntinckx vroeg ons om na te denken hoe we het jeugdwerk in de gemeente beter zouden kunnen ondersteunen. We mochten in kleine groepen onze doelstellingen bepalen en ook een aantal mogelijke praktische stappen uitwerken. Volgende jaar evaluatie…

We hadden dit weekend niet willen missen! Een inspirerende spreker, lekkere maaltijden, tijd voor een leuke wandeling aan het strand en vooral ook de vele fijne gesprekken met broeders en zusters zullen we zeker meenemen in de komende periode.

Met dank aan de VEG leiding, die dit weer piekfijn organiseerden!
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy