Blog

EHBJo - coach Jeugdwerk

Jongerenwerk Nieuws

Net voor de zomer verscheen een vacature voor een coach voor lokale groepen die een onderdeel zal vormen van het EJV-team van EHBjo (Eerste Hulp Bij jongerenwerk). Dit team begeleidt en ondersteunt de lokale jeugdgroepen (uit Limburg) met advies, dienstverlening, coaching en vorming.

We kunnen nu met veel plezier meedelen dat Evelien Van Geel (ECV Peer) de nieuwe EHBJo-coach wordt. Ze wordt tewerkgesteld binnen het EJV maar met giften vanuit de ECV. Giften aan Evelien zijn vanaf 40€ per jaar aftrekbaar van de belastingen, ook als dit in gespreide betalingen gebeurt. Met andere woorden, u heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

Het rekening nummer waarop kan gestort worden, is: BE04 0018 4276 0631 mvv 'Gift Evelien'.

Wij verheugen ons op de verdere samenwerking en zien uit naar de vrucht van de bediening die de Heer geeft aan Evelien.
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy