Blog

Rondetafel Kerk Binnenste Buiten

Gemeenteopbouw en Evangelisatie

De werkgroep 'Kerk BinnensteBuiten' vertegenwoordigt enkele organisaties en netwerken van kerken (ECV, VEG, BEZ, ETF).

Wie zitten er in deze werkgroep? Teo Kamp en Jannes Kalkhuis namens de BEZ, Peter Bordon en Adri van den Berk namens de VEG, Jack Barentsen namens de ETF en Henri Menheere en Filip De Cavel namens de ECV. Johan Lukasse, oud-directeur BEZ, neemt ook met regelmaat deel aan onze gesprekken.

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de thema's 'gemeentestichting' en 'evangelisatie'.

Doorgaans organiseren we elk jaar een studiedag voor de leiders uit deze verschillende denominaties. Dit jaar echter willen we eerst onze aandacht schenken aan een nieuwe generatie gelovigen en hun ideeën en ervaringen over en met de kerk. Een beetje vanuit de idee ,"zeg me hoe je denkt over 'de Vlaamse Evangelische gemeente' en ik zeg je hoe je denkt over 'gemeentestichting.'" We komen daarmee op het terrein van thema's als 'kerkmodel', 'visie voor de kerk', 'relevante kerk'...en...we merken dat we misschien wel met enkele blinde vlekken zitten waarvan we hopen dat zij ons hierbij kunnen helpen.

Deze jonge mensen inspireren ons en doen ons vragen stellen over kerkkeuzes en thema's die ze belangrijk vinden. Vandaar de idee van een rondetafel-gesprek die ondertussen achter de rug is: een unieke ontmoeting voor ons waar we willen luisteren, vragen stellen,...enkele spanningsvelden blootleggen en ze ook benoemen.

Voor ons is dit hele thema niet alleen een theologisch vraagstuk, maar ook een vraagstuk met een uitermate praktische kant en de twee hoeven niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Aan de ene kant heb je gevestigde leiders die vooral opgegroeid zijn met het 'hierNAmaals'-verhaal itt het 'hierNUmaals'-verhaal. De gemeente blijft voor die eerste groep nog steeds de 'burcht' (veilig) of de 'lichttoren' (waarschuwend, verkondigend) ipv de 'herberg' (gastvrij, inclusief) of 'benzinestation' (voedend). Beide benaderingen kennen hun mogelijkheden en valkuilen.

Gewapend met onderstaande vragen, vond een ontmoeting plaats die werd begeleid door Bart Biesbrouck, oudste in de ECV Kuurne.

  • Wat zien jullie als sterkten/zwakten/kansen/bedreigingen voor een nieuwe generatie 20/30'ers om hun plek te vinden binnen de bestaande doorsnee Evangelische gemeente?
  • Wat betekent dit in functie van het soort gemeente die we willen zien ontstaan in de komende jaren? Wat betekent dit voor het thema 'evangelisatie'?
  • Zijn er vragen die we ons zouden moeten stellen om vooruit te kunnen gaan?

Er werd een verslag van deze vergadering gemaakt en we hopen die binnenkort met u te kunnen delen.

Namens de werkgroep

Filip
Vlamingen en missionaire leiders (1)

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Nieuws

Van Maarten Hertoghs uit ECV Kuurne verscheen reeds een driedelige reeks over discipelschap in de gemeente. Maarten breit hier een vervolg aan nav een tweede bezoek aan de leergemeenschap in Nederland. Ik laat hem aan het woord.

 

We hebben sinds de leergemeenschap in juni verder nagedacht over en stappen genomen in hoe we kunnen werken aan een cultuur van discipelschap. In enkele kringen en op persoonlijk vlak zijn al mooie dingen bezig. Dat geeft de burger moed! Toch lopen we ook tegen moeilijkheden aan. Hoe moeten we omgaan met de overvolle agenda’s? Die lijken, ironisch genoeg, een groot obstakel in onze omslag naar meer discipelschap. We zien deze constante telkens als we stappen van de theorie naar de praktijk willen zetten. We hopen dat de volgende leergemeenschap ons ideeën kan geven.

Dag 1: Wat is

Vijfenhalve maand na de eerste leergemeenschap vertrekken we weer naar Assen. Verheugd over een extra teamlid, minder verheugd over de verminderde beenruimte in de auto. Die wordt herleid tot een oncomfortabel minimum. De gebruikelijke file op de Antwerpse ring, het nuttigen van een hamburger met frieten en een omleiding tussen Norg en Assen kunnen niet verhinderen dat we net op tijd in Assen zijn. Net genoeg tijd om wat hallo’s in het rond te strooien en een tasje koffie naar binnen te gieten. Voor we goed en wel onze koffie op hebben, vliegen termen als leiderschapspijplijn, persoon van vrede, oikos en geestelijk ouderschap ons om de oren. Heeft de nieuwe Dikke Van Dale rekening gehouden met Nederland Zoekt?

Deze leergemeenschap gaat over ‘missionaire leiders vermenigvuldigen’. De eerste dag van een leergemeenschap gaat steeds over ‘Wat is’. De stand van zaken is dat we geen ‘missionaire leiders’ vormen. (a) We hebben over het algemeen leiders die verantwoordelijk zijn voor iets, maar van een missie is er weinig sprake. Dat ligt trouwens niet aan de leiders, maar wel aan ons systeem van kerk zijn. (b) We vermenigvuldigen al helemaal geen leiders. Wat we doen, is vacatures invullen. Eenmaal iemand ingeschakeld is, wordt hij/zij vaak aan zijn/haar lot overgelaten. We houden op die manier de kerkelijke boel draaiend. Hoe kunnen we, i.p.v. leiders te zoeken als de nood hoog is, onze gemeente zo laten functioneren dat er ‘automatisch’ leiders gevormd worden? Kunnen we de cultuur van discipelschap koppelen aan onze manier van leiding geven en aan hoe we leiders vormen in de gemeente? Dat zijn dé vragen voor deze driedaagse.

We krijgen ’s avonds nog tijd om onze doelen van de afgelopen leergemeenschap tegen het licht te houden: Hoever staan we? Hoeveel punten krijgt elk doel? Een zes mag niet gegeven worden; dat is té gemiddeld. Onze overkoepelende conclusie is dat we enkele doelen niet goed opgesteld hebben en ons engagement is voor verbetering vatbaar. Dit resulteert erin dat we onszelf enkele keren moeten buizen. Toch is onze vreugde groot als we in totaal 29/50 halen. Gemiddeld een 5,8… afgerond naar boven betekent dat een… . Gemiddelde Vlamingen?

Als afsluiter nog een uitdagende vraag: Als mensen een voorbeeld aan jou zouden moeten nemen, waarin ben jij dan te imiteren? Daaruit volgt: Waarin ben jij niet te imiteren? 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy