Over de ECV: Geschiedenis

Een stukje geschiedenis

De eerste christengemeente (Berchem) zag het levenslicht in 1972 vanuit het gemeentestichtend werk van Richard en Marina Haverkamp. In de daaropvolgende twintig jaar werden nog tientallen andere christengemeenten gesticht. Maar niet alleen de familie Haverkamp was daarin betrokken, ook de families Shindelka, Gelling (Henk en Beryl) en tal van anderen. Aan de rechterkant ziet u een uittreksel uit het jubileumboekje TANDEM, verschenen in 2012, met een korte impressie van het ontstaan van de ECV. Als u op de afbeelding klikt, verschijnt de leesbare versie. (Als u interesse hebt in het lezen van de hele TANDEM, klik hier)

De feitelijke vereniging 'Christengemeenten' werd opgericht op 15 juni 1991 als een federatie van plaatselijke christengemeenten met de bedoeling de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen.

Op 14 december 1995 werd de naam van de vereniging gewijzigd in Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (ECV). Op 11 maart 1996 werd een VZW met gelijke naam opgericht om de financiƫn van de vereniging te beheren en alle handelingen te verrichten waarvoor het optreden van een rechtspersoon vereist is of waarvoor de vereniging dit wenselijk acht.


De geschiedenis van de ECV werd door Thomas Marinello, als onderwerp van zijn doctorale studies, in kaart gebracht. Het biedt een schat aan informatie over de ECV sinds haar ontstaan en 2008. De titel is "New Brethren in Flanders: The Origins and Development of the Evangelische Christengemeenten Vlaanderen, 1971-2008". Op de volgende link kunt u een paperback of ebook bestellen: wipfandstock.com/new-brethren-in-flanders.html.
Richard en Marina Haverkamp

Richard Haverkamp (1940) is samen met zijn vrouw Marina het stichtend echtpaar van de ECV. Op 15 oktober 2009 keerden zij voorgoed terug naar Canada. Al hun tijd gaat nu naar prediking, bijbelstudies en het bezoeken en helpen van mensen in nood, gelovigen en niet-christenen. Recent begon Richard met een autobiografisch project "Overpeinzingen van een 'oudere' man". Hieronder vindt u een overzicht naar de reeds verschenen fragmenten. Elke keer wanneer een nieuw fragment verschijnt, wordt dit hier opgenomen.

Alhoewel de Overpeinzingen van Richard door iedereen kunnen gelezen worden, vinden sommige lezers de drempel naar Facebook te hoog. Richard startte daarom een nieuwe site (http://richardandmarina.net) waar de overpeinzingen eveneens zullen verschijnen.

© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy