Algemene leidersvergadering

De algemene leidersvergadering is de vertegenwoordiging van alle ECV-gemeenten. De gemeenten worden één keer per jaar op deze vergadering - meestal in november - vertegenwoordigd door hun oudsten. Op deze dag wordt er ruim de tijd genomen om samen stil te staan bij de werking van de ECV. Het bestuur legt verantwoording af, kandidaat-gemeenten worden al dan niet verwelkomd, nieuwe medewerkers voorgesteld en er wordt samen getafeld en bijgepraat.

Met meer dan 20 gemeenten, ±100 oudsten/verantwoordelijken, een 12-koppig team en meer dan 20 werkgroepen of besturen waarin de ECV wordt vertegenwoordigd, is het belangrijk om een duidelijk verhaal te vertellen. De laatste jaren focussen we hierbij op onze visie: Om U te dienen. De thema's waar we onze visie aan ophangen, worden hieronder toegelicht.

 • thema leidersconferentie 2019: Identiteit - focus op kerntaak 5b van de ECV
 • thema leidersconferentie 2018: Belangenbehartiging- focus op kerntaak 5a van de ECV
 • thema leidersconferentie 2017: Informatie en Onderwijs - focus op kerntaak 4 van de ECV
 • thema leidersconferentie 2016: Pastoraat - focus op kerntaak 3 van de ECV
 • thema leidersconferentie 2015: Jongerenwerk - focus op kerntaak 2 van de ECV
 • thema leidersconferentie 2014: Gemeenteopbouw en Evangelisatie - focus op kerntaak 1 van de ECV
 • thema leidersconferentie 2013: De ECV bouwt (met) u mee?(!) - focus op gemeenteopbouw binnen de ECV
 • thema leidersconferentie 2012: De ECV leeft (met) u mee?(!) - focus op de relaties binnen de ECV
 • thema leidersconferentie 2011: De ECV denkt (met) u mee?(!) - focus op de richting van de ECV

 • Provinciale vergaderingen

  Een tweede soort belangrijke vergaderingen zijn de 'provinciale vergaderingen' die de kern van onze structuur vormen. Deze vergaderingen vinden plaats in het voorjaar en najaar en worden per provincie samengeroepen door de verantwoordelijken van deze provincies. Wat zijn de functies van deze ontmoetingen?

  • Onderlinge bemoediging tussen oudsten en verantwoordelijken
  • Informatieverstrekking over eigen en intergemeentelijke projecten en ontwikkelingen
  • Beleidsbespreking met info richting het ECV bestuur of vanuit het ECV bestuur
  • Vormingsmomenten die al dan niet inspelen op actuele thema's die gelovigen en de gemeenten beroeren.