ECV Kerntaak 5: Belangenbehartiging en Identiteit

avatar
Onze aanwezigheid mag tellen

Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Jeremia 29:7

Christenen kunnen tot zegen zijn van de stad en haar inwoners en bij uitbreiding het land waar ze wonen. Die bloei is niet altijd even meetbaar of zichtbaar maar als ECV willen we vanuit een streven naar een sterker en kwaliteitsvoller bestuur van de plaatselijke kerk, de belangen van haar leden behartigen, zowel naar de eigen achterban als naar de overheid. Daarvoor is het noodzakelijk dit te doen vanuit een fiere, doch niet arrogante houding, met klaarheid over de eigen identiteit en met een respectvolle houding naar de bredere evangelicale wereld. We hopen op die manier dat onze stem mag gehoord worden.

Aandacht voor belangenbehartiging:

Op dit moment worden er van overheidswege uit 5 bedienaren van de eredienst gesubsidieerd. Deze bedienaren zijn verbonden aan een lokale ECV-gemeente. De komende jaren lijkt het er echter op dat dit aantal niet zal uitgebreid worden. Dat de ECV hier de laatste jaren de vruchten plukt van haar aandacht voor deze materie, is te danken aan een gerichte deelname in de Federale Synode. Deze deelname zal niet verminderen, integendeel, we zien het nut in van een uitbreiding van onze deelname. Ook beseffen we dat er in de gemeenten heel wat vragen leven rond ontwikkelingen op het niveau van o.a. de overheid, de EAV en dergelijke.

Aandacht voor onze identiteit: Wie willen we zijn?

In het vorige beleidsplan stond dit nog uitgewerkt over een drietal hoofddoelen. We willen dit vereenvoudigen voor de komende periode en vooral onze aandacht richten op het bepalen van wat ons Evangelisch maakt: onze wortels, beleving, belijdenis, enz.... We zijn ervan overtuigd dat we op die manier een duidelijker advies kunnen geven aan onze gemeenten en haar leden wanneer ze op lokaal vlak willen samenwerken met andere christelijke tradities.