ECV Kerntaak 1: Gemeenteopbouw en Evangelisatie

avatar
Opbouwen in liefde

Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Efeziers 4:16

De ECV erkent dat gemeenteopbouw en evangelisatie noodzakelijk zijn, omdat de lokale ECV-gemeenten het eerste aanspreekpunt zijn voor haar eigen leden alsook de niet-gelovige. Gemeenteopbouw helpt dan ook om de zwakke en sterke kanten van de plaatselijke gemeente te ontdekken en zodoende de leiders te adviseren in hun taak als voortrekkers.

Elke gemeente is uniek waaruit volgt dat we voorzichtig willen zijn met het aanreiken van exclusieve modellen en methoden m.b.t. gemeenteopbouw en evangelisatie. Dit neemt niet weg dat elke gemeente zal werken vanuit een bepaalde benadering. Hier kan de ECV een belangrijke ondersteuning bieden vanuit het werkersteam die zich in die zin de komende jaren steeds meer kunnen gaan profileren als een helpdesk, coaches bij wie gemeenteleiders terecht kunnen voor goede raad en steun. Dit houdt in dat zij regelmatig communiceren, ondersteunen, helpen, aanmoedigen maar ook richtlijnen geven en op liefdevolle wijze bijsturen indien nodig. Daarom zijn onze werkers bereikbaar en zichtbaar. De ECV- fulltimers dienen vertrouwenspersonen te zijn. Persoonlijke coaching en het pastoraal gesprek zijn hierbij minstens zo belangrijk als een toespraak of een studie van op de kansel of een inleiding op een oudstenvergadering.