ECV Kerntaak 4: Onderwijs en Informatie

avatar
Onderwijs is een totaalpakket

Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden,..

2 Timoteus 3: 10, 11a

De woorden van Paulus over navolging zijn gericht aan Timoteus. Wat opvalt is dat onderwijs niet alleen staat. Als er wat verder in deze brief wordt verwezen naar de Schrift die door God is ingegeven om te onderwijzen, te weerleggen, om op te voeden tot een deugdzaam leven, dan blijkt onderwijs meer in te houden dan alleen maar een verstandelijke aangelegenheid. Als christen mag alles synchroon verlopen: hart, hoofd en handen.

Een gewichtig bestanddeel in het proces van gemeenteopbouw is het onderwijs in de gemeente. Het is een grote uitdaging om in onze postmoderne tijd wegen te zoeken om de bijbelse waarheden en wijsheden zo te brengen dat ze doorwerken tot in de levenspraktijk van gelovigen, die ten goede beïnvloeden en een levend geloof versterken. De ‘hele Raad Gods’ verkondigen blijft een bijzondere belangrijke opdracht voor elke kerk en dient op een wijze te gebeuren die aansluit bij de hedendaagse volwassene én jongere. Dit vereist inspiratie en creativiteit.