Missie en Visie

logoECV

Heel kort geformuleerd: De ECV wil dienen. Dienen van de God (U) die ze belijdt en de gemeenten en haar leden die ze vertegenwoordigt (u). Hoe we dit de komende vier jaar gestalte willen geven, kunt u lezen in ons nieuw beleidsplan.


Onze Missie

De gemeenten aangesloten bij de ECV worden ondersteund op verschillende manieren: door mannen en vrouwen die fulltime of parttime werken voor de gemeenten, door een bestuur dat de dagelijkse werking behartigt en door het uitwerken van de volgende kerntaken: Gemeentestichting/opbouw, jeugdwerk, pastoraat, onderwijs en belangenbeharting.


Gemeente ontwikkeling via kerntaken

De ECV werkt met een beleidsplan dat een periode van vier jaar beslaat. Dit plan verwoordt dan onze visie en missie en hoe die belichaamd worden door een vijftal pijlers (kerntaken) die onze dienstverlening kenmerken: een dienstverlening gericht op gemeente ontwikkeling. De website wordt een belangrijk instrument om de gemeente ontwikkeling in kaart te brengen en deze kerntaken zichtbaar te maken. Tweejaarlijks wordt er door het bestuur aan alle verantwoordelijken binnen ons netwerk van gemeenten een overzicht gegeven van wat er ontwikkeld werd en wat er op het programma staat voor het komende jaar. Hieronder vindt u ze nogmaals op een rij met de laatste toegevoegde nieuwtjes of ontwikkelingen.


De ECV is lid van de Evangelische Volwassenen Werking Vlaanderen. Meer informatie: https://indekerk.be