Kerntaken

ECV Kerntaak 3: Pastoraat

avatar
Herstel in Christus

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

Kolossenzen 3: 9-11

Visie

De ECV wil aandacht schenken aan de gevolgen van gebrokenheid bij de leden van de ECV-gemeenten én mensen die niet tot de gemeente behoren door te voorzien in wegen naar degelijk pastoraat.

Aandacht

De ECV erkent dat heel wat gelovigen uit de ECV- gemeenten en niet- gelovigen rondom de ECV- gemeenten te kampen hebben met de gevolgen van zonde en het leven in een verbroken wereld. Toch is er herstel mogelijk, een blijvend en volmaakt herstel in Christus bij de voleinding. Vanuit dit hoopvol perspectief willen we het herstel in Christus nu reeds verkondigen.

   Nieuwste blogposts

‘”Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen, en legden ze al mijn ellende maar
Lees Verder →

Ziekenhuis en levensvragen  Mensen, ook al zijn ze op dit moment kerngezond, kunnen plots ernstig
Lees Verder →

ECV-medewerker Raymond schreef samen met Wim Kok over de genezingen van Jezus. Ik neem even de tekst
Lees Verder →

Op zaterdag 24 mei 2014 brachten het CPC en Bethesda christenen bij elkaar die werkzaam zijn in
Lees Verder →

Christiaan van Dorp is tienerwerker bij het EJV, student theologie en ondertussen ook één
Lees Verder →

Op zaterdag 24 mei 2014 brachten het CPC en Bethesda christenen bij elkaar die werkzaam zijn in
Lees Verder →

Marcel Budenaers (ECV Zwartberg) was één van de deelnemers aan het VEG Leidersweekend dat
Lees Verder →

Een derde 'Inzicht' is van de hand van medewerker Guido diverse pastorale modellen de revue laat passeren. Onder documenten vindt
Lees Verder →

ECV-gemeenten worden bestuurd door oudsten van zelfstandige gemeenten die er op hun beurt voor gekozen
Lees Verder →

Een oproep en getuigenis van Yvan Thomas: Toen we onze erkenning kregen van de ARPEE en de mogelijkheid
Lees Verder →

Attent is een initiatief van christenen met een pastorale zorg, uit verschillende evangelische kerken
Lees Verder →

September 2013 start voor een tweede keer de cursus ‘mentoraat’ verspreid over vier provincies. Deze
Lees Verder →

© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy