ECV Kerntaak 3: Pastoraat

avatar
Herstel in Christus

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

Kolossenzen 3: 9-11

De ECV wil aandacht schenken aan de gevolgen van gebrokenheid bij de leden van de ECV-gemeenten én mensen die niet tot de gemeente behoren door te voorzien in wegen naar degelijk pastoraat.

De ECV erkent dat heel wat gelovigen uit de ECV- gemeenten en niet- gelovigen rondom de ECV- gemeenten te kampen hebben met de gevolgen van zonde en het leven in een verbroken wereld. Toch is er herstel mogelijk, een blijvend en volmaakt herstel in Christus bij de voleinding. Vanuit dit hoopvol perspectief willen we het herstel in Christus nu reeds verkondigen.