Blog

Nieuwe editie ECV Nieuwsbrief

Onderwijs en Informatie Nieuws

Binnenkort valt de nieuwe editie in uw postvakje, alvast een impressie. Ga zitten en lees …

Met ruim 41.000 waren ze komen opdagen: sportievelingen die op zondag 26 april in Antwerpen aan de start van de 10 Miles verschenen; klaar om te vertrekken. 

Zo’n 2000 jaar geleden begon er ook een soort loopwedstrijd. Jezus was naar de hemel gevaren en had van daaruit Gods Geest gezonden. Die werkte krachtig in harten en huizen. Er was berouw, bekering en geloof en 3000 mensen lieten zich dopen; de start van een lange tocht.

De apostel Paulus schrijft hierover: “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt.” (Hebr. 12:1)

Verschillende artikels in dit nummer handelen over deze wedloop. In Meeuwen vond een Alpha-cursus plaats: een training waarin je leert om in de voetsporen van Jezus te lopen.

Gods Zoon volgen en dienen, leer je met de jaren. Hanne Schelstraete heeft in de paasvakantie de animatorcursus van het EJV gevolgd en gaat deze zomer voor de eerste keer als leidinggevende mee op kamp. Pete Gifford is dan weer een ouwe rot op het vlak van jeugdwerk. Hij blikt terug op maar liefst 30 jaar bediening in België. Aan uitbollen denkt hij nog niet.

Sommige van onze geloofsgenoten zijn echter wel al in de buurt van de eindstreep. Gerrit Houtman schreef er een pastoraal artikel over. Hoe bied je zorg aan mensen tijdens hun laatste levensfase? Gilda Balemans mocht in haar gemeente reeds tweemaal op stap gaan met een echtpaar waarvan één stervende was. Van haar lees je een getuigenis.

Schouder aan schouder lopen, dat is kerk op zijn best. Door Jezus Christus weten we ons met elkaar verbonden. Die band beleven we wellicht het sterkst tijdens het Avondmaal. Een maaltijd die ons volgens Filip De Cavel bepaalt bij onze relatie met God én met elkaar.

Het ‘volk van de verrezen Heer’ zo noemt OPW 723 ons. De tweede strofe vat deze Nieuwsbrief mooi samen: “Kom, wie al ’s morgens zingen kan en wie worstelt in de nacht; wie spreekt van overwinningen en wie nog op uitkomst wacht. Want Zijn liefde houdt voor eeuwig stand, Zijn genade kent geen eind. Zij volgen ons, ons leven lang, geven hoop en zekerheid.”

Heel veel leesplezier!

De redactie van de ECV-Nieuwsbrief
© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy