JONA : Boek van Dr. Raymond R. Hausoul


Jona

Genade voor beulen en misdadigers

Raymond R. Hausoul schreef twee afzonderlijke uiteenzettingen over de Bijbelboek Jona en Galaten. Naast een uitvoerige inleiding bevat elk deel een uitleg bij elk vers en gespreksvragen.

In de uitleg over Jona is er bijzondere aandacht voor historische en archeologische bronnen die de boodschap van Jona sterk ondersteunen. In de uitleg op de Galaten ligt er verder een sterke nadruk op de positie van de gelovige ‘in Christus’ en de boodschap van het zoonschap in Gods koninkrijk.

Naast een gedegen uitleg met referenties bevatten de talrijke gespreksvragen voldoende variaties om elk tekstgedeelte te verdiepen in kringverband of persoonlijke studie.

https://www.importantia-publishing.nl/a-81450707/studiebijbel/jona-genade-voor-beulen-en-misdadigers-dr-raymond-r-hausoul/#description