Blog

ECV Peer viert 40 jaar!

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit

Johan Van Hove doet verslag van een bijzondere ochtend en Tom Smits smeedde een gedicht.
De Evangelische gemeente te Peer vierde haar 40 jaar bestaan. We lezen en kijken mee...

LEVENDE STEEN 

Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de Christengemeente Peer 

ik wil een steen zijn
geen steen voor een gevangenis
maar een die wie gevangen is
een kamer aanbiedt om te tonen
hoe elk mens vrijheid vinden kan
door dicht bij U te wonen 

ik wil een steen zijn
geen steen die een versperring bouwt
die wie moet vluchten op een afstand houdt
maar een die steeds een schuilplaats biedt
waar U wie nood heeft, angst of pijn
door mij van troost voorziet

ik wil een steen zijn
geen steen die struikelblokken legt
voor wie iets anders denkt of zegt
maar een die steeds de weg plaveit
met respect en met geduld
voor wie nog zoekt naar zekerheid 

ik wil een steen zijn
geen steen die zich smijt naar het hoofd
van wie niet precies zoals ik gelooft
maar een die bruggen slaat
naar de overzijde van ons dal
waar U op ieder mens te wachten staat 

ik wil een steen zijn
een steen in wie het leven leeft
dat U aan wie u zoeken geeft
niet om daarmee in mijn cocon te leven
maar om aan al wie nood aan liefde heeft
uw leven door te geven

ik wil een steen van leven zijn,
mijn God, alleen voor U
verbreek daarom
mijn stenen hart
kom met uw liefde, nu 

©Tom Smits 2015

 

"De ontstaansgeschiedenis van Christengemeente Peer zal niet zo veel verschillen van die van andere gemeentes die ontstaan zijn in de beginperiode van Richard en Henk. Eerst samenkomen als bijbelstudiegroep bij mensen aan huis, daarna ook avondmaal vieren op zondagmorgen bij mensen aan huis en wat later als de groep groeit, wordt er uitgeweken naar een apart gebouw, gehuurd of gekocht door gemeente of een openbaar gebouw.

Dit jaar was het precies 40 jaar geleden dat er voor het eerst avondmaal gevierd werd in Peer. Een mooie kans om een jubileum te vieren. Een goed idee is snel geboren, de praktische uitwerking is dikwijls een ander paar mouwen. Van de jongeren van jeugdkerk The Revolution was immers een hele tijd geleden het aanbod gekomen dat zij wel voor het muzikale gedeelte konden zorgen als er nagedacht werd over een gemeenschappelijke dienst. Een paar keer per jaar hebben zij in het Poorthuis in Peer in de grote theaterzaal  alle toeters en bellen ter beschikking op zaterdagavond. Dat kunnen ze simpel laten staan en op zondag de stekker insteken en klaar is kees. Zo simpel is dat. Of lijkt dat…

Een jubileumviering voor een veertigjarig bestaan? Hoe makkelijk of moeilijk is het om oud-leden op te sporen en uit te nodigen? Doen Meeuwen en Wijchmaal ook mee? Want tot 1984, het jaar van de “vermenigvuldiging”  (meestal spreken we over “splitsing” maar dat klinkt zo negatief), waren we immers 1 gemeente. Voor Wijchmaal was er geen probleem, Meeuwen had op diezelfde datum haar familiedag gepland en de traiteur was al geregeld. Het was iets minder simpel maar ook dat euvel werd opgelost. De meeste voorbereidingen vielen in volle vakantieperiode en dat maakte het niet eenvoudiger. Er werd veel werk verdeeld, een gebedsgroepje opgericht en God zegende.

Op 27 september gingen de deuren om 9u open, de koffie stond klaar. Hoewel de dienst pas om 10u zou starten, waren veel mensen al vroeger van de partij om met een tas koffie bij te praten en herinneringen op te halen. Dit stukje was al geslaagd. Tijdens de dienst slaagden de jeugdige muzikanten er moeiteloos in om de 200 aanwezigen uit volle borst mee te laten zingen, een mooi getuigenis voor de genodigden van het stadsbestuur. Henk wist aan de hand van de Willibrordvertaling die, net als Christengemeente Peer,  uit 1975 stamt, mooie bruggen te bouwen en zo de boodschap te brengen. Ook de burgemeester, die nog niet eens geboren was in 1975, sprak wijze woorden. Aansluitend op de dienst was er een uitgebreide receptie die door velen erg gesmaakt werd.

De bezoekers kregen achteraf ook nog een presentje mee, een kei waaruit een handgemaakt bloemetje groeit. Met een dubbele symboliek. Wees een levende steen in Gods Koninkrijk en er groeit iets unieks in je leven. Of, elke kerk die op De Rots gebouwd is, zal uniek zijn.

Het was erg bemoedigend om te zien hoe veel leden van de gemeente, de meeste achter de schermen overigens, meewerkten aan het welslagen van deze viering. Het was erg bemoedigend om te zien dat sommigen, na vele jaren afwezigheid, toch aangeraakt werden. Het was erg bemoedigend om te zien dat God zijn kerk bouwt.
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy