Blog

100 jaar Houthalen

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit Nieuws

Het is ondertussen alweer enkele maanden geleden, maar beter laat dan nooit...Houthalen had redenen tot feesten en we mogen even meegenieten van een verslagje opgemaakt door een gemeentelid. 

"Op zondag 15 november had de Evangelische Christengemeente Houthalen een bijzondere reden voor een feest. Op die dag vierden we namelijk de 3 jubilea van het jaar 2015: 40 jaar Henk en Beryl Gelling in Vlaanderen, 30 jaar onze gemeente op de huidige plaats en 30 jaar Pete en Joanne Gifford in Vlaanderen, een 100-jaar feest!


Deze bijzondere mijlpalen konden we natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan. De namiddag stond in het teken van 3 generaties omdat het werk van de koppels al over zoveel generaties strekt en we in de gemeente ook met deze verschillende leeftijden zitten. De presentatie was dan ook in handen van 3 mannen, elk uit een van die generaties.

Om ons bestaan op het huidige adres in de verf te zetten kwam de burgemeester van Houthalen een kleine toespraak geven. Hij vond het bijzonder om op een plaats te zijn waar mensen vrede uitdragen in deze donkere wereld. De koppels Henk, Beryl, Pete en Joanna hebben we in een panelgesprek bevraagd over hun zicht op de afgelopen tijd, waar liepen ze tegenaan, waar hebben ze Gods genade gezien, enz. Daarna werden ze natuurlijk in de bloemetjes gezet met voor elk echtpaar een persoonlijk cadeau; een herinneringenboek en een handgemaakt kader met daarin de leidtekst voor de namiddag.

We sloten af met een lied gezongen door een gelegenheidskoor van de verschillende generaties. Op het einde van dit lied kwamen er 3 generaties uit onze gemeente het podium op en gingen ze achter elkaar staan per gezin. De kinderen uit de 3de generatie hadden elk een letter vast en vormden zo samen het woord “Faithful”. We vierden deze namiddag dat God trouw is: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” Hebreeën 13:8

 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy