Blog

Een verslag van 'Joodse wortels van de...'

Onderwijs en Informatie

ECV-medewerker Kristof Vermaut bezocht de ETF studiedag over de Joodse wortels van de christelijke geloofspraktijk. Hier volgt een korte impressie:

 

ISRAEL, en onze verhouding tot dit oude verbondsvolk met zijn vele religieuze gebruiken … het blijft een moeilijk vraagstuk waar heel verschillend over gedacht wordt. Ook in de christengemeente Gent is het geen onbesproken issue. De een wil er liever niet al te veel mee te maken hebben; een ander wil maar al te graag de sabbat houden. Het is vaak moeilijk om een gezond evenwicht te vinden.

De ETF studiedag -Joodse wortels van de christelijke geloofspraktijk- trok dan ook onze aandacht. Met vier mensen uit de gemeente wilden we wel eens horen hoe hier over gedacht werd in de hoogste theologische academische kringen van ons Vlaanderenlandje.

Het antwoord? Heel verschillend. Wie gehoopt had met pasklare antwoorden naar huis te gaan was er aan voor de moeite. Ook dit jaar zullen we dus nog wel Kerst vieren als gemeente; en de Loofhut die blijft vooralsnog in de verpakking.

Het begon nochtans veelbelovend. Prof. Dr. Evert van de Poll wees de propvolgelopen kapel reeds aan het begin van de studiedag op de Joodse identiteit van Jezus en de apostelen. En het Nieuwe Testament mag dan wel in het Grieks geschreven zijn; maar de gedachten van waaruit het alles is opgeschreven is helemaal niet Grieks; maar Joods. Als lezers hebben we dan ook te zoeken naar de Joodse woorden en gedachten achter de Griekse tekst.

Een veelbelovend begin dus; maar er is natuurlijk heel wat meer gezegd door deze wijze man; maar ik maak even de sprong naar de eindconclusie van deze lezing: de Joodse identiteit en praktijk van Jezus en de eerste Joodse christenen moeten we vooral niet trachten te imiteren maar laat ze veeleer een bron van inspiratie zijn in onze zoektocht naar een evenwichtige Bijbels/Joodse geloofspraktijk.

De lezing van dr. Bart Wallet was voor mij het hoogtepunt van deze dag. Zijn lezing ging over de Joodse feestkalender, de christelijke kalender (advent, kerst, pasen, e.d.) en de Bijbelse kalender. Hij vertelde op heldere wijze hoe de Bijbelse kalender een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt en liet zien welk een belangrijke rol hierin was weggelegd voor de tempel. Het verdwijnen van de tempel in het jaar 70 was dan ook desastreus voor de Joodse geloofsbeleving. Het ontstaan van de Joods rabbijnse kalender enerzijds en de vroegchristelijke kalender anderzijds was het gevolg. Ik vond het boeiend om te horen hoe deze beide kalenders in hun ontstaansgeschiedenis wederzijds door elkaar werden beïnvloed; hoe er ook vaak een betekenisverschuiving heeft plaatsgevonden bij bepaalde Bijbelse feesten (bijvoorbeeld Chanoeka), en hoe er in de loop der tijd seculiere feesten aan de Joods rabbijnse kalender werden toegevoegd die vaak weinig of niets meer met de Bijbel te maken hebben en hoe deze kalender nog steeds in beweging is.

Als ik het goed begrepen heb wou de spreker vooral laten zien hoe de huidige Joods rabbijnse kalender veel meer te maken heeft met de Joodse identiteit (border markers) dan met de Bijbelse feest- en gedenkkalender uit het Oude Testament. Het verdwijnen van de tempel in het jaar 70 betekende ook het einde van de Bijbels feest- en gedenkkalender. De christelijke kalender is dan weer opgebouwd rond het levensverhaal van Jezus; en tjah; misschien is dit inderdaad toch nog zo slecht niet … ? De context waar wij ons als Vlamingen in bevinden is immers geen Joodse context; maar een christelijke; hoewel …

Tot slot; de aanwezigen die vooral bevestiging zochten in hun nobele verlangen naar meer Joodse gebruiken in hun geloofsbeleving kregen te horen hoe verschillend daar over gedacht werd; niet alleen door de kerk, maar vooral ook door de Joden. Wat is dus de Bijbelse visie? Het antwoord heb ik helaas niet gevonden op de ETF; het enige wat ik gehoord heb is dat het antwoord op deze vraag al 2.000 jaar in ontwikkeling is en dat er iemand een dissertatie over mag schrijven :-)
© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy