Blog

Maarten over Discipelschap (5)

Gemeenteopbouw en Evangelisatie

Maarten nam met enkele collega leiders en jonge leiding deel aan de leergemeenschappen in Nederland. 

De neerslag van de eerste leergemeenschap herlezen? dag 1 ; dag 2 ; dag 3

De neerslag van de tweede leergemeenschap herlezen? dag 1 ; dag 2 ; dag 3

Hieronder volgt het vervolg:

De derde leergemeenschap staat in het kader van ‘missiegemeenschappen’. Vanuit een cultuur van discipelschap (zie onderaan voor de links naar leergemeenschap 1) en het trainen van missionaire leiders (zie onderaan voor de links naar leergemeenschap 2) zullen we input krijgen en nadenken over het vormen van missiegemeenschappen.

Dag 1: Wat is

Tijdens de rit naar Assen, we hebben toch uren tijd, spreken we onze verwachtingen voor de driedaagse uit. Vanuit de vorige leergemeenschappen zijn er toch heel wat vragen die we tegen het einde van de leergemeenschap besproken willen hebben: hoe gaan we verder met de huddels? Hoe zien we de taak van oudsten? Hoe breien we alle ideeën en plannen uit de vorige leergemeenschappen en uit degene die voor ons ligt aaneen tot één plan? Ik ben blij dat de andere teamleden niet in mijn hoofd kunnen kijken, want op sommige momenten lijkt het daar een onontwarbare gedachtenspaghetti. Hoe krijg ik in ’s hemelsnaam alles op een rijtje? Sliertje per sliertje, vermoed ik… en met Gods hulp.

De leergemeenschap is nog maar net begonnen of het woord ‘oikos’ valt. Oikos (huis) wordt door Nederland Zoekt gebruikt om aan te geven dat het nodig is dat je in een bredere gezinskader (lees: enkele gezinnen en alleenstaanden samen) een plaats hebt. Je kan er geestelijke groeien, je vindt er rust en kracht om verder te gaan en… je kan er ook samen eten. In de rit naar Assen hadden we al ontdekt wat er vooral gegeten wordt…

(enkel voor mensen die houden van flauwe humor) https://www.youtube.com/watch?v=13-sPb0Eq6M

Ik onthoud van de eerste dag ook nog dat het goed is om na te denken over het seizoen waarin je je als gemeente bevindt. We zien in het Nieuwe Testament dat Barnabas op een bepaald moment Paulus gaat halen en hem naar Antiochië brengt, waar zij een heel jaar lang de gemeente onderwijzen (Handelingen 11:25-26). Nadien worden die twee mannen, op aangeven van de Heilige Geest, uitgezonden door diezelfde gemeente (Handelingen 13:2-3). Een aderlating voor de gemeente, zou je denken… Zijn wij bereid om onze gemeente op die manier te (laten) leiden? Dat kan betekenen dat je vandaag moet investeren in iets en volgend jaar in iets helemaal anders.

Als ik nadenk over het leiderschap in Vlaamse gemeenten, dan zie ik een duidelijk seizoen, een duidelijke richting waarop moeten we inzetten. Het is hoog tijd te doen wat Paulus deed met Silas, Timoteüs, Titus, Priscilla en Aquila: hij investeerde in hen (1 Korintiërs 4:15-16). Leidinggevenden moeten dringend bepaalde taken laten vallen en tijd maken om te investeren in jonge leiders. Ze moeten jonge mensen zoeken die bereid zijn om leidinggevende taken over te nemen. We moeten die jonge leiders niet het bos insturen met een taak, maar samen met hen het bos inwandelen. Dat kost moeite en tijd, maar die investering is de moeite waard. Stel je eens voor dat Paulus alle taken van mensen als Timoteüs, Titus of Priscilla en Aquila zelf had moeten uitvoeren… Door een voorbeeld te zijn, bleef het niet bij één leider, maar kwamen er uit één leider een hoop andere leiders voort.

Er is nog niet veel gezegd over missiegemeenschappen… dag 2 bracht ons gelukkig een eind verder.

Het lekkere ontbijt vergoedde ruimschoots mijn gebrekkige nachtrust, deels veroorzaakt door een toilet dat bleef doorspoelen. Tijdens datzelfde ontbijt werd een nieuw woord geboren: smuddelen (vrouw en kind stellen het goed!). We weigeren tot dusver het woord te definiëren, maar het kan niet ontkend worden dat ‘smullen’ en ‘huddelen’ prominent aanwezig zijn. Het dynamisch karakter van het woord geeft ons vrijheid om het te pas en te onpas te gebruiken, hetgeen uiterst hilarische, maar ook bizarre conversaties tot gevolg heeft.

Dag 2: Wat kan

Dag 2 heeft, gewoontegetrouw, als thema: wat kan? In dit kader werd ik bijzonder aangesproken toen Psalm 25 werd voorgelezen: ‘… allen die U verwachten, worden niet beschaamd…’ Nederigen die zoeken naar God, uitkijken naar Hem, doen dat niet tevergeefs. Prachtig!

Persoon van vrede

Jezus zegt: Ik ben het goede nieuws. Van daaruit kunnen we concluderen: Wij zijn het goede nieuws. De vraag is vooral wie dat goede nieuws wil ontvangen. Er wordt in Nederland Zoekt aardig wat nadruk gelegd op de persoon van vrede (Lucas 10:6); het investeren in mensen die klaar zijn om het evangelie te ontvangen. Om te ontdekken of ze klaar zijn, moet je natuurlijk wel aan hen mogelijkheid geven om interesse te tonen. Mogelijks gaat dat gepaard met afwijzing. Durf ik afgewezen te worden? Slik…

Missiegemeenschappen of Familie op Missie (FoM)

Het idee van missiegemeenschappen is geboren vanuit het gegeven dat in gemeenten die groter zijn dan ongeveer een 50-tal mensen er een missing link is: de sociale ruimte. Dat is een groep van 15-40 mensen (inclusief kinderen). Klein genoeg om persoonlijke contacten te hebben, maar groot genoeg om missionair te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het aspect ‘familie’ in die missiegemeenschappen erg belangrijk is; familie op missie (beter bekend als FoM). Zowel het kleine gezin, als de familie in bredere zin (enkele families en/of alleenstaanden samen), wordt betrokken bij de missie. Mijn kinderen maken er dus evenzeer deel van uit als ikzelf. Familie en missie zijn geïntegreerd.

Missie

Een missie is een bestaansreden, die buiten jezelf ligt. Zo kan je bestaansreden zijn dat je gericht bent op de wijk waarin je woont, minderbedeelden of anderstaligen in je dorp of de kinderen in je gemeente. Het is m.a.w. een erg breed veld. Stel jezelf eens de vraag: Waar breekt mijn hart van? Waar gaat mijn hart sneller van slaan? (Ryan Gosling telt niet mee) Waar wil ik me voor inzetten?

Missie is eenvoudig, niet makkelijk. We hoeven geen enorme acties op te zetten. Een voorbeeld dat me bij is gebleven is taal en taart (stichting Geloof in taal). Zij geven taalonderwijs aan anderstaligen door ontmoetingen, in combinatie met een tasje koffie, een stukje taart, een maaltijd. Op die manier worden relaties gebouwd en wordt de deur opengezet om over het evangelie te praten. Dit soort initiatieven zijn geen uitzondering. Het idee van Nederland Zoekt is dat mensen die zo’n missie hebben ook in kringen samen zitten, eigenlijk als grote familie functioneren. Zo wordt de missie uitgevoerd door mensen die op verschillende vlakken hun leven delen. Dat is familie op missie.

Dag 3

Gedachten

Ik werd weerom bepaald bij Psalm 25: ‘Allen die U verwachten, worden niet beschaamd.’ In Daniël 10:4-14 verschijnt een Man aan Daniël, die 21 dagen door de vorst van het koninkrijk Perzië werd tegengehouden. We krijgen hier een blik in de strijd in de hemelse gewesten. Er is een strijd gaande… Paulus schrijft in Efeze 6:12 over de strijd die wij hebben tegen geestelijke machten. Hoe lang moeten wij wachten op God? 21 dagen? Als we God verwachten, worden we niet beschaamd! Dat betekent niet zozeer dat we God moeten inpassen in onze plannen en dan verwachten dat Hij ermee aan de slag gaat, maar wel dat we onze plannen laten bepalen door God en dan mogen verwachten dat Hij hulp biedt. Stof tot nadenken…

In de loop van de voormiddag kwam nog de sterke gedachte naar voor dat we goed moeten weten waarom we vanuit de kerk bezig zijn met hulpverlening. Ik vind dat we daar als kerk oog voor moeten hebben. Er zijn twee manieren om dat te benaderen:

vanuit het idee om iets goeds te doen voor de mensen. Dat is niet per se verkeerd.
vanuit het idee dat we niet alleen iets goeds doen, maar ook ons leven delen en van daaruit laten zien wie Jezus is. Dat lijkt me beter!
Wat zal

Dag 3 wordt bepaald door het maken van plannen: wat zal er de komende zes maanden gebeuren? Wat zijn onze ideeën voor de komende twee jaar. Onze dromen op dag 2 worden concreet gemaakt. Dit levert intussen gekende én gezonde discussies op. Over enkele zaken zijn we het snel eens. Door onze gesprekken van de vorige avond zien we de noodzaak van een huddel en een mini-leergemeenschap. Het is ook duidelijk dat onderwijs op zondag en in kringen gestroomlijnd kan worden in functie van een cultuur van discipelschap (volgeling van Jezus zijn). Daar komt nog bij dat we alle doelen van de drie leergemeenschappen moeten geïntegreerd worden tot één geheel. Veel werk voor de komende zes maanden…

Openheid en vertrouwen

We vragen ons soms wel af wat voor een beeld Nederland Zoekt en de andere teams van ons krijgen. We lachen heel wat af, verzinnen nieuwe woorden en doen (hier en daar een beetje) moeilijk. Als ik er vanaf een afstand naar kijk (in zoverre dat mogelijk is), dan zie ik dat we – mee daardoor – als team enorm gegroeid zijn. Er is een bereidheid om open te zijn naar elkaar toe. We leren om, op een gezonde manier, obstakels in de relaties uit de weg te ruimen. Er is ook een verlangen om elkaar te vertrouwen: alles wat een ander zegt, doet hij vanuit een oprecht verlangen om God te verheerlijken en de gemeente op te bouwen. Als je op die manier naar de ander leert luisteren, dan reageer je anders op elkaar. Ik zie dat basisvertrouwen groeien in ons team. Ik hoop dat die cultuur in heel onze gemeente (lees: in alle Vlaamse gemeenten) mag groeien.
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy