Blog

Centrum Kerk (deel 2)

Gemeenteopbouw en Evangelisatie

 

De acht delen bestaan elk uit diverse hoofdstukken die op hun beurt worden voorafgegaan door een theologische visie op de centrum-kerk waarbij de vraag wordt gesteld hoe succes wordt gemeten? Door een nadruk op vrucht of op trouw? Beide benaderingen werden toegepast op de kerk waarbij de ene meer focuste op methodieken, modellen en technieken en het andere op trouw aan de leer, inclusief een godvrezendheid en toewijding aan prediking en pastoraat. Keller stelt de exlusieve benadering van beiden in vraag; het ene leidt tot pragmatisme, het ander tot gemakzucht. Wanneer trouw weinig vrucht draagt en geen indringende vragen meer worden gesteld, dan is er iets mis. 

Keller omschrijft de twee accenten van trouw vs. vrucht adhv hardware (dogmatisch fundament) en software (de werkvormen). Daartussen in ligt er een laag middleware, een laag die ervoor zorgt dat de dogmatische overtuiging praktisch kan omgezet worden en waarbij de praktische benaderingen van de doe-het-zelf-boeken theologischer georiënteerd worden.

Daarom is het belangrijk dat er vanuit een bepaalde gemeente een theologische visie wordt geformuleerd dat recht doet aan alle drie lagen: hardware (dogmatiek), middleware (theologische visie) en software (aanpak). Of nog anders: Je theologische visie komt voort uit een diep overdenken van de Bijbel zelf, als ook vanuit je begrip van de cultuur om je heen.

Heel tekenend én herkenbaar wordt het wanneer Keller stelt dat “onze overtuiging wat betreft cultuur, rede en traditie een rol speelt bij ons Schriftverstaan. Als drie predikanten dezelfde dogma’s onderschrijven maar verschillend denken over cultuur, rede en traditie, zullen hun theologische visies en ambtsuitoefening zeer verschillend zijn”(p.16) 

De resterende hoofdstukken vormen dan een uitgebreide verkenning van deze theologische visie uitgelegd adhv drie assen: Evangelie, stad en beweging. Het eerste (Evangelie) beschrijft de nood aan evenwicht met aan de ene kant van de balans een wetticisme en aan het andere uiteinde relativisme. Bij stad kunnen we denken aan het ongecompliceerd meesurfen op de golven van de tijd, maar ook aan het zich helemaal terugtrekken in een isolement. Tenslotte vinden we bij beweging het fenomeen dat sommige kerken helemaal vastgeroest zitten in hun traditie en elke vorm van samenwerking mijden, terwijl er aan de andere kant van het spectrum kerken zijn die zo informeel en organisch werken dat het eveneens verlammend kan gaan werken op termijn.

Het evenwicht wordt gevonden in het centrum van de drie assen. Wordt vervolgd.

Volgende keer: Deel 1, Evangelie.

Filip De Cavel
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy