Blog

“Jezus in mijn gezin”: Leidersweekend

Pastoraat

Marcel Budenaers (ECV Zwartberg) was één van de deelnemers aan het VEG Leidersweekend dat begin Maart plaatsvond. Hij doet verslag:

-------------------------------

De Here voorzag in stralend weer voor het VEG leidersweekend van 6-8 maart in de Floreal Blankenberge.

Het thema “Jezus in mijn gezin” was goed gekozen en de spreker, Hin Talane, heeft dit in een aangenaam kleedje gegoten.

Na het stereotype  “aankomst, kamers” maakten we rond 19u voorzien van een warm kopje koffie, kennis met de aanwezige deelnemers. (±80 waarvan een 5-tal koppels ECV leiding uit Limburg)

De eerste toespraak ging die avond van start : Meet en Greet! Een korte inleiding op wat komen zou!

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

’s Anderendaags ’s morgens werden we verwend met een lekker ontbijt en… die verwenning bleef duren voor het gans weekend want we werden voor lunch en diner steeds aan tafel bediend!

Die dag kregen we 3 toespraken en een oproep van de vertegenwoordigers van het EJV.

De visie in het thema werd telkens vanuit een ander “woord”-invalshoek benaderd :

Jezus in mijn gezin

De onderlinge relaties en verwachtingen van  man/vrouw/kind vanuit het voorbeeld van Jezus als hoofd
van zijn gemeente. Het gezin is de juiste omgeving waar Jezus zichtbaar wordt. Dat maakt het de moeite van het inprenten waard!
                                       

Jezus in mijn gezin

We dienen Gods verlangen voor ons leven tastbaar te door te geven aan volgende generaties
vb. voor kinderen (cf. tijdens zondagsdienst)
Wij horen te weten wat of hoe wij dienen “te ageren” = geestelijke voorbeelden zijn

Dit werd gevolgd door een “stilte-strandwandeling”, een indrukwekkend bezinnend moment waarop we in volledige stilte enkele vragen in gedachten voor onszelf overpeinsden (*Hoe krachtig/uitdrukkelijk is Jezus in mijn gezin aanwezig? *Wat word ik me nu bewust? *……. En nu?)

Jezus in mijn gezin

het gezin de meest basale vorm van evangelisatie!

De manier waarop jij omgaat in je gezin geeft getuigenis naar de wereld van Jezus’ Boodschap
Vergelijking van 2 denkpatronen :

- het werelds “piramide van Maslow” waarin wij als christenen ons dikwijls laten meeslepen!
  alles moet kunnen, lukken, vanzelf gaan = “zelf”ontplooiing

- de piramide van Jezus: hoeveel tijd steken we in onze kinderen om hun tot de Here te leiden! =
  Christus ontplooit zich in en door mij!

Jezus in mijn gezin

De omgeving is voortdurend in verandering, in aanpassing.  Daarvan ontvangen we veel signalen!

Van deze signalen: jezelf in beweging doen komen zodat er harmonie is!

Als je geen goed beeld (focus) hebt van die context (omgeving) geraak je gauw het noorden kwijt => negatief effect op harmonie van gezin = achter de feiten aanlopen à gevaar van moe worden.

Hou de verandering in de gaten, weet waar ze vandaan komt en waar ze naartoe gaat.

Als gezin staande blijven in een steeds veranderende context vraagt een gewortelde basis en lerende houding!

De EJV verantwoordelijken deden een krachtige oproep om ernst te maken van het geven van vertrouwen aan jongeren,  vooral jongvolwassenen die met de Here wandelen om hun een verantwoordelijke taak in de gemeente te geven. Niet enkel als taak maar ook als zelfverantwoordelijkheid voor de werking ervan!

Het weekend werd na de lunch afgesloten met de viering van het Avondmaal waar we met elkaar brood braken en de wijn dronken als herinnering aan het offer van de Here aan het kruis!

Hartelijk dank aan de organisatoren, de spreker, alle deelnemers, vooral de jonge gezinnen met kroost!!

Tot volgend jaar!
© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy