Blog

Centrum Kerk (deel 3)

Gemeenteopbouw en Evangelisatie

 

Het eerste deel over het Evangelie biedt op zich niets nieuw aan voor zij die reeds vertrouwd zijn met het plot van Gods Woord: het begin (de schepping), waar het fout liep (de zondeval), hoe het weer goed komt (verlossing in Christus). Daarbij komt de nadruk uitstluitend te liggen op genade; het Evangelie is niet iets wat wij doen maar wat ons overkomt.

De manier waarop Keller echter het herstel in Christus toelicht, mag een verademing heten. Herstel wordt niet gereduceerd tot een ontsnapping aan deze vervloekte wereld - geen hit-and-run-evangelisatie - maar wordt ten volle verwacht in haar uiteindelijke doel: “Vernieuwing en herstel van deze wereld, en de verlossing van ziel en lichaam.” (p. 30)

Deze gedachte helpt om de eenzijdigheid richting het individu - een Westers trekje - in balans te houden. Het Evangelie gaat namelijk niet alleen of hoe ik verlost kan worden maar ook, en misschien vooral, over hoe God hoop biedt voor deze wereld. Het (religieuze) ik is vooral geïnteresseerd in een bevrijding van schuld en gebondenheid, het ik wil zekerheid. Zo ontstaat het gevaar dat de “luisteraar het geloof als een vlucht uit de wereld” gaat zien.

Opvallend in dit alles is Keller’s schatplichtigheid aan het robuste kenmerk van het Calvinsime, namelijk de nadruk op de theocentrische visie van heel onze heilsgeschiedenis: schepping, zondeval en verlossing gaan over God.

Maar Keller behoedt zich ervoor om dit accent van de gereformeerde tripartite als enig fundament voorop te stellen; D.A. Carson wijst er ons op dat er wel zo’n twintig intercanonieke thema’s voorkomen als rode draden waarvan Keller er maar enkele belicht (p.34-36).

Ons omgaan met de realiteit van de menswording van Christus, Zijn verzoening en opstanding vormen voor Keller de as waarop de centrum kerk haar plaats kan innemen; evenwicht vinden op deze as kan tot verregaande verandering leiden waarbij de uitersten van het wetticisme en relativisme gemeden kunnen worden. Keller toetst zijn eigen benadering aan heel concrete thema’s zoals depressiviteit, seksualiteit, gezin, zelfbeheersing, cultuur, evangeliseren, humor, omgang met status enz….

Wat verder volgt is in feite een systematischere uiteenzetting van zijn eerder verschenen en meer populair werkje, “De Vrijgevige God”. De vergelijking tussen ‘religiositeit’, ‘secularisme’ en ‘Evangelie’ wordt uitgespit aan de hand van het verhaal van de vader en de twee zonen (Lucas 15). Keller stelt dat “alleen wanneer het Evangelie verkondigd wordt, kan een kerk het leven van mensen veranderen, en zullen ze blijdschap kennen en kracht en entthousiasme. Dan worden wetticisme en relativisme ontmaskerd en verslagen. (p.59).
(Lees een bespreking van “De Vrijgevige God” op http://indekerk.be/2013/06/02/de-vrijgevige-god-tim-keller/)

Dit deel, over het Evangelie, opent ‘Centrum Kerk’ als het eerste van de drie hoofdthema’s: Evangelie, stad en beweging. Het zoeken naar de balans blijkt hier al een grote bekommernis voor Keller.

Keller citeert de klassiekers maar blijft ook de hedendaagse theologie op de voet volgen; hij integreert dan ook heerlijk ongecompliceerd gedachten uit de bredere evangelicale beweging in zijn verhaal*.

Samengevat: “Het Evangelie is iets heel anders dan religiositeit of secularisme - het is een derde manier om een relatie met God te hebben: genade. Daarom verkondigen wij het evangelie op een unieke, evenwichtige manier waarbij de fouten van de uitersten worden vermeden en de scherpte van het evangelie getrouw wordt overgebracht.


° het Evangelie is nieuws en is bijzonder veelzijdig.
° bestudeer de Bijbel aan de hand van thema’s en aan de hand van de geschiedenis.
° gebruik in je prediking en pastoraat meerdere intercanonieke thema’s (meer dan twee).
° bedenk dat er persoonlijke aspecten zijn aan verlossing maar dat het ook gaat over de gemeenschap.
° Het Koninkrijk is een zaak van ‘reeds en nog niet’.
° Laat zien dat er harmonie is tussen genade en waarheid."

De volgende keer: De Stad

 

* Theologen als C.S. Lewis, D.A. Carson, K. Vanhoozer, F. Schaeffer en V. Ramachandra om er maar enkele te noemen.


© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy