Blog

De plaats van Israël in Gods heilsplan

Onderwijs en Informatie

Wout van Wijngaarden, vz. van de VEG, is onlangs in Israël geweest. Daar heeft hij Meno Kalisher ontmoet. Meno is een Messias belijdende Jood met een wereldwijde bediening. Hij wil op een unieke wijze Gods plan uitleggen met Zijn volk vanuit de brief van Paulus aan Rome (Hfdst.9-11). Tijdens het verlof is er niet zoveel studie uit Gods Woord. Daarom hier een geweldige kans om een unieke avond bij te wonen. Hij komt in Genk, Herentals en Hoboken.

Wie is Meno Kalisher? 

Meno is een zoon van Zvi Kalisher, een bekende Joodse overlevende van de holocaust, die na de oorlog naar

Israël vertrok en daar jaren later zijn Messias vond. Vader Zvi trouwt met Esther, een Joodse vrouw afkomstig uit Iran, en samen met hun drie zonen en dochter sluiten zij zich aan bij een kerk in Jeruzalem. 

Als kind uit een christelijk gezin is Meno heel anders dan zijn klasgenoten. Op 17-jarige leeftijd schaamt hij zich voor het geloof van zijn ouders en twijfelt hij of ze het wel bij het rechte eind hebben. Door het onderzoeken van de Messiaanse profetieën in het Oude Testament raakt hij ervan overtuigd dat de Heere Jezus in waarheid zijn Messias is, zijn persoonlijke Verlosser. 

Meno is nu voorganger van een Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Net als veel Joodse gelovigen ontmoet hij afwijzing en tegenwerking, maar ondanks dat blijft hij vastbesloten om zijn eigen volk te dienen in het Evangelie van zijn Messias.

Meno zal drie (op elkaar volgende) spreekbeurten houden over het onderwerp ‘De plaats van Israël in Gods heilsplan’, n.a.v. Romeinen 9 t/m 11. 

27 juli: Vrije Evangelische Gemeente Markgravenstraat 82, 2200 Herentals. 

28 juli: Pauluskerk in Genk E. Coppéelaan 31, 3600 Genk. 

29 juli: Evangelische kerk Philadelphia St. Bernardsesteenweg 505, 2660 Antwerpen-Hoboken 

Aanvang avonden: 19.30 uur. 

Er zal een collecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte is ter bestrijding van de onkosten en voor de gemeente in Jeruzalem.
© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy