Blog

Specialist godsdienstvrijheid

Nieuws

Het volgende persbericht willen we u niet onthouden:

Dr. Christof Sauer werd recent aangesteld als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn onderzoeksopdracht heeft een specifieke focus op godsdienstvrijheid en vervolging. 

In zijn onderzoeksopdracht aan de ETF staan de thema’s van individuele en collectieve godsdienstvrijheid centraal. Prof. Sauer onderzoekt wereldwijd situaties waarin deze fundamentele mensenrechten, in het bijzonder van christenen, worden beperkt of geschonden. Gerelateerde problematieken, zoals vervolging van mensen omwille van hun geloof, worden vanuit christelijk perspectief doordacht en onder de aandacht gebracht. 

Godsdienstvrijheid Pew Research Center geeft aan dat wereldwijd 76% van de wereldbevolking leeft in een context waarin godsdienstvrijheid ernstig beperkt is. Volgens de World Watch List van Open Doors International lijden christenen in meer dan 50 landen in verschillende graden onder discriminatie en vervolging. Prof. dr. Christof Sauer: “Vervolging komt vaak voor onder de vorm van beperking of betwisting van het recht op het veranderen of verspreiden van geloof. Vervolging is dus verzet tegen de uitoefening van de vrije rechten van de mens.” 

Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit over de benoeming van dr. Christof Sauer: “De aanstelling van dr. Sauer aan onze faculteit betekent dat wij met onze studenten en docenten uit verschillende contexten en landen, actuele vragen rond mensenrechten en godsdienstvrijheid kunnen doordenken en onderzoeken vanuit een christelijk perspectief.” 

De benoeming van dr. Sauer als hoogleraar aan de ETF in Leuven wordt mogelijk gemaakt door meerdere organisaties die zich inzetten voor godsdienstvrijheid waaronder Hilfe für Mensch und Kirche (HMK) in Zwitserland en Alliance Defending Freedom (ADF) in de Verenigde Staten. Verschillende organisaties waaronder Open Doors International maken gebruik van de expertise van dr. Sauer en geven opdrachten tot onderzoek.
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy