Blog

Cursus voor beginnende predikanten

Belangenbehartiging en Identiteit Nieuws

Na de geslaagde cursus voor beginnende predikanten van afgelopen jaar, willen we dit jaar deze cursus over juridisch, administratief en financieel beheer en over de kerkelijke kaart van België herhalen, en wel op

zaterdag 17 oktober 2015, van 9.30 tot 16 u.

en op

zaterdag 14 november 2015, van 9.30 tot ± 16 u.

Brogniezstraat 46 te 1070 Brussel.

taal: Op deze dagen wordt de cursus alleen in het Nederlands gegeven.

einduur: Vermits het tweede deel van het middaggedeelte van de tweede zaterdag zal bestaan uit een individueel evaluatiemoment, zal het einduur niet voor iedereen hetzelfde zijn.

deelnemers: Beginnende predikanten en verder alle personen die bezig zijn met een verantwoordelijkheid op de genoemde gebieden.

programma: Het doel van de cursus is te informeren aangaande de verantwoordelijkheden van de centrale persoon in een kerkgemeente, zonder dat de predikanten de uitvoerders hoeven te zijn van deze taken. Het gaat dus niet om een grondige cursus boekhouden (of recht, sociale zekerheid, ruimtelijke ordening, structuren, financiering), maar vooral om een cursus waar de punten worden genoemd waar de predikant (mede) in de gaten moet houden dat ze naar behoren worden uitgevoerd. Anderzijds zijn er ook gedeelten die op een meer directe wijze de predikant betreffen (rechten en plichten, besluitvormingsproces). Regelingen die uitsluitend gelden voor bedienaren van de eredienst betaald door het Ministerie van Justitie, zullen tijdens deze cursus niet worden behandeld. We mogen rekenen op zes competente lesgevers en we zijn ervan overtuigd dat deze cursus zal bijdragen tot een beter functioneren van onze gemeenten.

Gelieve u voor alle praktische inlichtingen en voor de inschrijvingen te richten tot onze secretaris Xavier Oberneck, xo@synfed.be

 © Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy