Blog

Verslag studiemiddag 'Nederland Zoekt'

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Nieuws

Enkele verantwoordelijken uit de ECV Kuurne bezochten onlangs de studiemiddag "Nederland Zoekt… en EA-EZA" (19/01/2015) en delen met ons hun bevindingen. 

Achtergrond studiemiddag

De studiemiddag werd gegeven door ‘Nederland Zoekt…’ en ‘EA-EZA’. Er werd gesproken en nagedacht over kerk-zijn op basis van de manier van werken van Mike Breen (schreef ‘Een cultuur van discipelschap’,  ‘Missionaire leiders vermenigvuligen’). Hij is internationaal leider van 3DM (http://3dmovements.com), een beweging die inzet op kerk-zijn i.p.v. naar de kerk gaan. Deze beweging is vanuit Engeland overgewaaid naar Nederland en daar zijn verschillende kerken met de principes van 3DM aan de slag gegaan. Er is nog steeds coaching uit Engeland. Het is belangrijk te zien dat dit een beweging is en geen vaste methode van werken. Afhankelijk van de kerkelijke context kan er zeer verschillend gewerkt worden. Het doel is wel hetzelfde: discipelschap. 

Kernpunten studiemiddag

Je zou kunnen zeggen dat de basisstelling is dat er in de kerk vooral een discipelschapsprobleem is. We weten niet meer hoe we discipelen moeten maken die op hun beurt ook weer discipelen maken. Dit terwijl het onze taak is om discipelen te maken!

In veel gemeenten moet de leiding zorgen dat er in de noden voorzien wordt. Er is nood aan onderwijs over een onderwerp, er is iemand extra nodig voor de zondagsschool, er moet een gesprek gevoerd worden, … Als leiding ben je voortdurend bezig met het opvullen van de gaten. Dit zou omgekeerd kunnen worden als er meer aandacht is voor discipelschap, zodat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun geestelijke groei. De leiding kan faciliteren, kan aanreiken. Jongeren moeten discipelen worden. Van daaruit zullen ze ook hun plaats innemen in de kerk, van daaruit kan je ook werken aan jonge leiders. Het mag niet gaan over het invullen van vacatures.

Een belangrijke vraag die de gemeente kan stellen: Passen alle vehikels in de kerk binnen de opdracht om discipelen te maken? Staan de dingen die gedaan worden i.f.v. het maken van discipelen?

Een kritiek op de ideeën en boeken van Mike Breen is dat er veel in schema gezet wordt en dat de schema’s uit Jezus’ of Paulus’ onderwijs gehaald worden. De lat ligt ook erg hoog. Toch hoeft dit geen probleem te zijn om met de principes aan de slag te gaan.

Overzicht studiemiddag

Voor de studiemiddag zelf hadden we een gesprek met Robert Tolsma en Bart Broekman van cc-excellence. Dat gesprek ging vooral over de dagboeken die zij ontwikkeld hebben om kerken te helpen groeien in discipelschap. Deze dagboeken bieden aanzetten die kunnen terugkomen in kringen, preken, … Belangrijk hierbij is dat er gewerkt wordt aan het idee dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun geestelijke groei en dat kerkleiders faciliteren in wat er nodig is.

Tijdens de studiemiddag waren er vier sprekers, met achteraf een forum.

Sprekers:

-       Sake Stoppels (docent aan de V.U. Amsterdam)

-       Robert Doornenbal (docent aan de C.H. Ede)

-       Jos Douma (Plantagekerk Zwolle)

-       Ron Becker (Crossroads Rotterdam)

In het forum zaten ook nog

-       Rudolf Setz (Nederland Zoekt…)

-       Jan Wessels (EA-EZA)

Na de studiemiddag hadden we nog een gesprek met Rudolf Sets die werkt voor Nederland Zoekt… en ook zelf in Assen een kerk begonnen is met de principes van 3DM (Assen Zoekt…). Dit gesprek was erg praktisch, omdat we onze ideeën voor EKK konden toetsen aan hoe hij werkt. Er is via hem mogelijkheid om in een leergemeenschap te stappen of om concrete hulp te krijgen in ons denk- en groeiproces.

Enkele vaak gehanteerde begrippen

Leergemeenschap: een kleine groep kerkleiders die twee jaar met elkaar optrekt (filmpje: http://nederlandzoekt.nl/leergemeenschap/). In die twee jaar is er vier keer een driedaagse seminar, met coaching.

Huddel: een groepje waarbinnen mensen elkaar toestemming geven om in hun leven te spreken, om moeilijke vragen te stellen over de manier waarop ze leven, om te bidden voor elkaar. Dat maakt kwetsbaar, maar is ook heel waardevol. Dit stimuleert een cultuur van genade.

Missiegemeenschap: een kleine groep (25-40 mensen, geestelijke familie, oikos) die werkt rond de drieslag boven (geloof; God de Vader), binnen (gemeenschap, zingeving; Jezus) en buiten (missie, relaties; Heilige Geest). Iemand als Jos Douma spreekt liever over een tweeslag boven (God) en beneden (je naaste). Binnen en buiten lijkt op zij en wij. Misschien is het goed om de twee systemen naast elkaar te denken.  

Pastorale versus missionaire kerk: In een pastorale kerk gaat het om de zorg voor mensen. Mensen zijn daardoor vaak gericht op ‘ik moet krijgen wat ik nodig heb’. Dat is een valkuil. Een missionaire kerk is primair gericht op de missie (discipelen maken) en is naar buiten gericht. Dat is ook wat Jezus ons voorhoudt in Matt.28:18-20. 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy