Blog

Dag van Verootmoediging

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie Nieuws

Onlangs (jan. 2015) sprak Johan Lukasse op de Dag van Verootmoediging, een jaarlijks terugkerende ontmoeting van leiders uit verschillende denominaties. 

Het thema voor de dag van verootmoediging was: “Vrede voor het hart, de gemeente en de maatschappij, dat roept om verootmoediging”.

Hieronder vindt u een enkele gedachten uit de toespraak van Johan.

---------------------------

Een dag van verootmoediging, wanneer we dit elk jaar opnieuw doen lopen we het risico in de routine te vervallen. Dan wordt het “gewoon verder doen”.

De algemene betekenis van verootmoediging is: deemoedig, nederig voor God buigen, terugkeren. Erkennen dat het fout zit bij ons en erkennen dat de Here God is en het “goed zit bij Hem”. We herkennen gewoonlijk 5 elementen in de ervaring van verootmoediging, die willen we overwegen.

 1. Wanneer vindt het plaats? (Oorzaak)
 2. Wat is verootmoediging? (Inhoud)
 3. Hoe vindt het plaats? (Gebeurtenis)
 4. Het resultaat? (Doel)
 5. Wat als het niet plaats vindt? (Verharding)

 

Wanneer vindt het plaats? Oorzaak.

Het gebeurt meestal vanuit een tamelijk dramatische gebeurtenis, een crisis, waarin twee elementen sterk naar voren komen. Erkennen van zonde (ik zit fout) en erkennen dat de Here God is. Het recht is aan Zijn kant. Er zijn vele voorbeelden in de bijbel, maar we kijken in het bijzonder naar éën gebeurtenis de andere teksten zijn vermeld voor persoonlijk studie.

1 Sam. 7. De ark  bij de Filmstijlen: Samuel leidt het volk in verootmoediging en herstel. Dit is een shockerende situatie, Israël is in de nood en is zich daarvan bewust. Het is de Ikabod situatie van hoofdstuk 4. Gevolgd door Gods ingrijpen bij de Filistijnen wanneer zij de Ark van het verbond in hun tempels hebben geplaats, zie 1 Sam 6:20. Wanneer Samuel het volk in de verootmoediging voor God leidt, gieten ze water uit  – het symbool van leven- voor Gods aangezicht .

 

Wat is verootmoediging? Inhoud

De erkenning van zonde en de tekortkoming. Zicht op eigen houding, situatie, en handelen met tegelijk zien wie God is. Jes. 6: jezelf zien in Zijn licht.

Bij  de tweede ontmoeting van God met Salomo (2 Kron. 7:14) worden de elementen van de ware verootmoediging genoemd:

 1. Verootmoedigen is neerbuigen, ootmoed. Nederig van hart worden. (vgl. Math 11:27).
 2. Bidden.
 3. Zoeken van Gods aangezicht (Toewenden tot God, ernstig naar de relatie zoeken.) 
 4. Bekeren, van eigen boze wegen afkeren. Afwenden van het verkeerde en weer toegewijd aan God. (Jac. 4:6-7)
 5. Dan volgt vergeving van zonden en herstel van het land.

 

Hoe vindt het plaats? De gebeurtenis.

Het beste voorbeeld is Jona en de inwoners van Nineve. Jona 3:1-8. Gevolg vers 9 - 10. Bekering, gebed, God zoeken en de zonde verlaten. Uitzien naar Gods barmhartigheid.

 

Wat is het resultaat? De bedoeling

God spreekt bij de 2de verschijning aan Salomo 2 Kron. 7: 14. Zijn bedoeling is: Zonde vergeven en het land herstellen. Gods doel is zegenen!

 • Deut. 8:2 en 16 De tocht door de woestijn, God heeft hen verootmoedigd met het doel, zodat er geweten wordt wat in hun hart is (Door hen zelf en God). De test voor ze de belofte – het land-  zouden krijgen. Dan volgt een beschrijving van de geweldige zegen die ze gaan krijgen, Vers 4 - 16 A. Daarom getest, beproefd, om u uiteindelijk wel te doen! Vers 16. De pelgrimstocht om aan te komen in het beloofde land. Gods doel is te zegenen! 

 

Wat als het niet plaats vindt? Verharding

Krachtigste voorbeeld Exd. 10:1-3:  Farao weigert zich te verootmoedigen, dat is verharden. Wat is het gevolg? Al de rampen en uiteindelijk de ondergang.

 

De lessen die we leren moeten we op onszelf laten afschijnen en toepassen.

De eerste uit onze lijst; “Verootmoediging wanneer het plaats vindt”. (Oorzaak). Schijnt mij de belangrijkste en moet leiden tot de volgende punten zoals opgesomd.

Onlangs heeft de politie mij gestopt nadat ik bij een wegwerkzaamheid de snelheidslimiet had overtreden. Het was op zondag morgen, niemand te zien, niet op de bouw en niet op de weg, dus besloot ik heerlijk door te rijden. De politie stond verdekt opgesteld en kwam me achter na. Een vriendelijk agent zei tegen mij: “Mr. Lukasse. Waarom doet u dat?”. Ik heb die dag en dagen nadien moeten nadenken over mijn motieven. God gebruikt die agent als een engel uit de hemel om mij bewust te maken van het feit: Ik ben arrogant geworden. 

Hoe komt dat? Ja, voorgangers en leiders hebben meestal gelijk! Zo stel je jezelf boven en buiten de wet. Je weet het beter. 

Er zijn hoofdzakelijk drie categorieën mensen die hier heel vatbaar voor zijn. Gepensioneerde onderwijzers, politie agenten die al wat langer in dienst zijn en voorgangers of leiders in evangelische, en andere, gemeenten. Ik denk dat arrogantie mogelijk nog erger is dan hoogmoed!

Hier volgen en aantal andere oorzaken waardoor het mis kan gaan met ons en we verootmoediging nodig hebben:

 • Zelfgenoegzaamheid, een geest van onafhankelijkheid. Ik kan het wel alleen. Dan. 5:28 Belsazar.
 • Hebzucht. Geldzuchtig. Het is niet omdat je maar weinig hebt dat je niet geldzuchtig zou kunnen zijn. Vele zendelingen die van ondersteuning of support moeten leven ontwikkelen een verkeerde  houding, een geldzuchtig. Lees 1 Tim.6. en belijd indien u in die categorie behoort of dreigt te behoren.
 • Jaloezie, na-ijver. Pred. 4:4. Overweeg of dit bij u een reden kan zijn om uw bekwaamheid te etaleren. Vergeet niet het is najagen van wind!
 • Wereldgelijkvormigheid. 2 Tim 4:9-10 Pakt het u niet dat er staat van Demas, “heeft mij verlaten uit liefde voor de tegenwoordige wereld”? Hoe is het zo ver kunnen komen. Hoe gevaarlijk is onze welvaartsstaat voor ons, geestelijke leiders?
 • Roddel.  De zonde van de tong. Jack 3. Zijn de collega’s veilig in uw conversatie wanneer ze afwezig zijn?
 • Afgunst. Dit was genoemd in de lijst van de Paus tijdens zijn toespraak tot de kardinalen op vooravond van Kerstdag. Hij noemde 17 van dergelijke thema’s! Onderzoek uw hart.
 • Macht en heerschappij zoeken. Lees 1 Pet. 5:1-4
 • Reinheid. Of gebrek er aan. Hoeveel zijn er langs deze weg gevallen? Geld, macht en vrouwen, wordt genoemd als de drie grootste oorzaken van het moeten verlaten van dienst voor God en zijn gemeente. Ik heb een tijd lang een lijst bij gehouden van werkers in Gods wijngaard die de strijd verloren hebben. Daar ben ik mee gestopt om dat ik er zo bedroeft van werd. In Nederland is er een organisatie in het leven geroepen van gescheiden predikantsvrouwen. Die club  telt nu al 150 leden en groeit gestadig!
 • Bitterheid. Onderzoek uzelf.
 • Ongeloof en wegzakken naar vrijzinnigheid.
 • Lauwheid, gemakzucht, gebrek aan toewijding, gebrek aan enthousiasme.

We moeten in ons eigen hart kijken, ons verootmoedigen en dan stappen 2 en 3 volgen om uit te komen bij de vernieuwende step 4 en zo herstel een geestelijke vreugde te beleven.

 

Is er in onze gemeente geen gebrek aan verootmoediging?

 • moed, en visie?
 • is er geen gebrek aan overtuiging? 
 • zijn wij wel bewogen over het verlorene?
 • is er niet een geest van gelatenheid? (Zo als de broeder die tegen mij zei over het evangelisatie materiaal: “U besteldt het maar, wij betalen mee en u verspreidt het”.

Wij moeten ons afvragen:

Zijn wij herders naar Gods hart? Klagen we of dienen we in liefde? Dragen we het kruis met vreugde?

Hoe lossen we onze problemen op? Wie heeft gelijk…?

Delegeren wij met vertrouwen en geloof?

Hoe zijn onze verhoudingen naar andere gemeenten? Hoe kijken we naar elkaar.

Bent u bezorgd als het elders NIET goed gaat? Bidt u daarvoor?

Bent u verblijd als het elders WEL goed gaat? Dankt u voor die zegen en verheugt u zich?

Wat als er mensen van u weggaan en elders aansluiten? Hoe beleeft en verwerkt u dat?

Hoe zien we naar de nieuwe aankomende jonge generatie? Willen wij plaats ruimen?

Willen we onze gemeenten leiden in een voor Vlaanderen nieuw begrip, dat we allemaal één zijn in Christus ondanks leerverschillen?

 

Naar de wereld toe.

Hebben wij geen verantwoordelijkheid om te bidden? 1 Tim 2:1-4 Doen we dat? Doen we dat regelmatig? Wordt er in onze gemeenten gebeden voor de overheden?

 • Voorbeeld van Neh. 1:3-6.Nehemia sluit zich in als mede verantwoordelijk voor de goddeloosheid. Begint met verootmoediging.  Is het niet nodig in ons land met zijn goddeloze wetten die een zondig gedrag niet allen tolereren maar aanmoedigen en wettelijk ondersteunen, om te bidden en belijden? Bedroeft ons dat en drijft het ons op de knieën? 
 • Het gebeuren in de wereld, de IS,  ALKAIDA, Syrië strijders, Parijs, Islam fundamentalisten. Is dat niet demonisch? Is dat niet de geestelijke strijd in de hemels gewesten? Ef 6:12  roept ons op om te strijden. Doen we dat en gaan we onze gemeenten hierin voor?
 • De gevolgen in het secularisatie proces:  Zie een citaat van Jean Marie De Decker in een artikel in Knack, 21/1/15. Hierin roept hij op: 'Alle christenen, moslims en joden zouden beter de helft van hun Bijbel, Koran en Thora verscheuren, omdat deze sprookjesboeken aanzetten tot ondraaglijk lichamelijk en geestelijk lijden', Is dat geen reden on ons te verootmoedigen en tot God te gaan met beschaamde kaken en vragen dat Hij zich nog ontfermt over Vlaanderen?
 • Denk aan het voorbeeld van Esther en Mordechai. Esther 5:13-14. Kan God dat vandaag niet opnieuw doen?

Het kan ook anders; Wat gebeurd er in Hongarije? Premier Viktor Orban gaf opdracht aan het parlement voor een wet om de christelijke waarden en ethiek te doen onderwijzen op alle scholen. God is bij machte om situaties te veranderen indien wij bidden in ootmoed en geloof.

Hasselt februari 2015

Johan Lukasse

 

 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy