Blog

Rondetafel Kerk Binnenste Buiten

Gemeenteopbouw en Evangelisatie

De werkgroep 'Kerk BinnensteBuiten' vertegenwoordigt enkele organisaties en netwerken van kerken (ECV, VEG, BEZ, ETF).

Wie zitten er in deze werkgroep? Teo Kamp en Jannes Kalkhuis namens de BEZ, Peter Bordon en Adri van den Berk namens de VEG, Jack Barentsen namens de ETF en Henri Menheere en Filip De Cavel namens de ECV. Johan Lukasse, oud-directeur BEZ, neemt ook met regelmaat deel aan onze gesprekken.

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de thema's 'gemeentestichting' en 'evangelisatie'.

Doorgaans organiseren we elk jaar een studiedag voor de leiders uit deze verschillende denominaties. Dit jaar echter willen we eerst onze aandacht schenken aan een nieuwe generatie gelovigen en hun ideeën en ervaringen over en met de kerk. Een beetje vanuit de idee ,"zeg me hoe je denkt over 'de Vlaamse Evangelische gemeente' en ik zeg je hoe je denkt over 'gemeentestichting.'" We komen daarmee op het terrein van thema's als 'kerkmodel', 'visie voor de kerk', 'relevante kerk'...en...we merken dat we misschien wel met enkele blinde vlekken zitten waarvan we hopen dat zij ons hierbij kunnen helpen.

Deze jonge mensen inspireren ons en doen ons vragen stellen over kerkkeuzes en thema's die ze belangrijk vinden. Vandaar de idee van een rondetafel-gesprek die ondertussen achter de rug is: een unieke ontmoeting voor ons waar we willen luisteren, vragen stellen,...enkele spanningsvelden blootleggen en ze ook benoemen.

Voor ons is dit hele thema niet alleen een theologisch vraagstuk, maar ook een vraagstuk met een uitermate praktische kant en de twee hoeven niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Aan de ene kant heb je gevestigde leiders die vooral opgegroeid zijn met het 'hierNAmaals'-verhaal itt het 'hierNUmaals'-verhaal. De gemeente blijft voor die eerste groep nog steeds de 'burcht' (veilig) of de 'lichttoren' (waarschuwend, verkondigend) ipv de 'herberg' (gastvrij, inclusief) of 'benzinestation' (voedend). Beide benaderingen kennen hun mogelijkheden en valkuilen.

Gewapend met onderstaande vragen, vond een ontmoeting plaats die werd begeleid door Bart Biesbrouck, oudste in de ECV Kuurne.

  • Wat zien jullie als sterkten/zwakten/kansen/bedreigingen voor een nieuwe generatie 20/30'ers om hun plek te vinden binnen de bestaande doorsnee Evangelische gemeente?
  • Wat betekent dit in functie van het soort gemeente die we willen zien ontstaan in de komende jaren? Wat betekent dit voor het thema 'evangelisatie'?
  • Zijn er vragen die we ons zouden moeten stellen om vooruit te kunnen gaan?

Er werd een verslag van deze vergadering gemaakt en we hopen die binnenkort met u te kunnen delen.

Namens de werkgroep

Filip
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy