Blog

Christianity Explored

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

ECV-medewerker Kristof Vermaut (ECV Gent) gebruikt het materiaal van Christianity Explored en Discipleship Explored in de gemeente. Hij doet verslag van de waarde van het materiaal.

 

Sinds vorig jaar maak ik voor de startstudies gebruik van de materialen van Christianity Explored Ministries. Dit materiaal is ontwikkeld eind jaren 90 in All Souls Church, Langham Place in Central London; dit is de gemeente waar John Stott als predikant voorging. Het materiaal dat er nu is, is het eindresultaat van een tienjarige periode van ontwikkeling en revisie. Inmiddels zijn deze cursussen in meer dan 20 talen vertaald en worden ze in meer dan 80 landen onderwezen; zie http:  //www.ceministries.org/

Het materiaal van Christinaity Explored bestaat uit een handboek voor de gespreksleider en een DVD, alsook uit een werkboekje voor elke deelnemer. Aan de hand van het Marcus-evangelie gaat men gedurende 7 avonden nadenken over de kern van het christelijke geloof. De focus in deze cursus ligt op 1) wie is Jezus, 2) waarom kwam Hij, en 3) wat betekent het om Hem te volgen.

Als pluspunten van deze cursus wil ik graag noemen:

1)     De opzet van het materiaal nodigt uit tot interactie

2)     De avonden zijn heel gevarieerd en volgen een telkens terugkerende logische opbouw:

  1. Verkennen van het onderwerp adhv een aantal vragen
  2. Luisteren naar een aflevering op de DVD
  3. Discussiëren over het gehoorde adhv een aantal vragen

3)     Aan het eind van de cursus heeft elke cursist het ganse Mc-evangelie doorgenomen

4)     De cursisten worden aangespoord om ook zelf in de Bijbel te lezen en er over na te denken; tussen de avonden door is er immers steeds huiswerk

5)     De cursus vraagt geen voorkennis van de cursist

6)     De cursus vraagt niet al te veel voorbereiding van de lesgever

Als mogelijk nadeel kan genoemd worden dat de ervaring mij heeft geleerd dat het huiswerk soms te moeilijk is voor de cursisten. Dit hoeft echter niet persé een nadeel te blijven. Zo gebeurt het dat ik het huiswerk aangrijp om alleen daar een ganse avond met de cursisten op in te gaan. Dit heeft als voordeel dat het onderwerp beter uitgediept wordt en dus ook beter begrepen wordt door de cursisten. Ook ben je op die manier meer dan 7 avonden bezig en bouw je aan een sterkere relatie met de cursisten.

Na afronding van de cursus Christianity Explored (startstudies) ben ik begonnen met het vervolg erop, nl. Discipleship Explored. Deze discipelschapscursus is bedoelt voor hen die na Christianity Explored verder willen. Dit materiaal bouwt op dezelfde logische manier voort op het voorgaande; ditmaal gebruik maken van de brief aan de Filippenzen.

Wat mij betreft: van harte aanbevolen!

Kristof Vermaut
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy