Blog

VEG Leidersconferentie

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

De VEG stelde ook dit jaar opnieuw haar deuren open voor ECV-leiders. Zo werd het leidersweekend een prachtige vorm van samen als evangelicale leiders op weg gaan. Henk Binnendijk was gastspreker.

Het weekend begon op donderdag voor velen al wat vroeger doordat een stralend voorjaarszonnetje de gelegenheid bood om vooraf nog vlug een stevige wandeling op de Blankenbergse dijk te maken.

Met een gastpreker als Henk Binnendijk en het thema “David, een man naar Gods hart” waren de verwachtingen van de 100-tal aanwezigen hoog gespannen. Henk confronteerde ons reeds bij de start met de tekorten van een christen wat betreft het thema  door een rondvraag over het regelmatig lezen van Gods Woord.

We moesten in scha en schande vaststellen dat 80% van christenen, zelfs wij, nauwelijks of niet dagelijks in Gods  Woord lezen. 

â–ºDoorheen 4 gespreksmomenten wist Henk ons te tonen wat een “mens” naar Gods hart eigenlijk is en hoe we die ingesteldheid konden in praktijk brengen.

Wij ondervonden die gezindheid bij David, een jonge man, een oudere man, een vrouw naar Gods hart.

Vooral God op de eerste plaats stellen, Hem voorop laten gaan, Hem de hoogste eer brengen is het enige en eerste wat we kunnen doen.  Geen godsdienst van beneden (de mens) uit naar God is vruchtbaar maar een gewillig luisteren naar God die de mens wil dienstbaar zijn want Zijn verlangen is ons te vormen naar Zijn beeld. Een Gods Dienst van “bovenaf” door God alleen. 

Ons leren overgeven aan Gods weg voor ons daar Hij de enige is Die weet wat goed is voor ons; Die getrouw is aan Zijn belofte; Die Zijn Woord gestand houdt, die ons nimmer verlaat.

Wandelen naar Zijn wil is het mooiste, het beste, het meest bevrijdend,  wat een mens naar Gods hart kan doen. Getuigend leven tot Zijn eer en glorie zal Hij ons kunnen gebruiken als Zijn bruid! Ware godsdienst is niet God dienen maar wel God die ons wil dienen!!

Ware Godsdienst is een dienst vanuit God op voorwaarde dat God van ons kan maken wat Hij wil! Alles komt tot stand naar Zijn Wil, “met en door God alleen”!

 

â–ºHet jongerenwerk EHBjO bracht verslag uit van hun werking. (info: http://ejv.be/eerste-hulp-bij-jongerenwerk-0))

Hun oproep om generaties jong en oud met elkaar te laten overeenstemmen stond als voorbeeld vanuit het thema om in praktijk te brengen : Beslis als oudere om een voorbeeld te zijn van Christus om jongeren aan te zetten actief te worden in Hem; Ben ik op juiste weg : niet op mijn weg maar op Zijn weg?

Wat kan de gemeenschap voor hen betekenen? Ze willen en hebben gemeenschap! Is er in uw kerk de bedoeling gemeenschap te hebben? Neem de handschoen op en volg de Here!!

â–ºOok Trans World Radio gaf informatie over haar activiteiten en toekomstplannen wat betreft evangelisatiemogelijkheden! (info: http://transworldradio.nl/)

 

Vrijdag werd zoals steeds gepland een opdrachtennamiddag ingepland die wat voor ontspanning zorgt maar tevens de banden onder elkaar wat aanscherpt.

Dit jaar verliep dit jammer genoeg in de druilerige regen, wat velen niet weerhield om op de dijk of in Brugge de taak tot een goed einde te brengen.

Zo werd er vlijtig gewerkt aan de opdracht om enkele mooie fotootjes te maken over een jonge man met volgende eigenschappen: man van één ding, overwinnaar, met discipline en vol overgave. Ook werd gezocht naar foto’s van een oude man, die als voornaamste eigenschap had dat God (en God alleen) voor hem belangrijk was.

De creativiteit van sommige teams leek niet te worden getemperd door de regen en aan het eind van de avond werden er schitterende foto’s gepubliceerd! 

Tussen de toespraken door en tijdens de maaltijden had ieder eveneens de mogelijkheid om persoonlijke contacten te verstevigen.

Het weekend werd na de lunch afgesloten met de viering van het Avondmaal waar we op speciale wijze met elkaar brood braken en de wijn dronken als herinnering van het offer van de Here aan het kruis!

Zoals voordien kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd maar vooral vruchtbaar weekend!

Hartelijk dank aan de organisatoren, de spreker, alle deelnemers,

vooral de jonge gezinnen met kroost en de kinderoppassers!!

Tot volgend jaar!

 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy