Blog

Christenen in de Sociale Sector

Pastoraat

Op zaterdag 24 mei 2014 brachten het CPC en Bethesda christenen bij elkaar die werkzaam zijn in de zorgsector (verpleging, geestelijke gezondheidszorg, bejaardenzorg, etc.).

Sprekers en onderwerpen waren Frans Koopmans (De Hoop): 'Nabije zorg', mogelijkheden en grenzen van het Presentiemodel in christelijke hulpverlening; Bart Biesbrouck: De huidige situatie binnen de sociale sector in Vlaanderen en beperkingen voor de christenwerker hierin; Luc Present: Omgaan met ethische vragen binnen een niet-gelovige context.

Bart, uit de ECV Kuurne, stuurde me zijn nota's toe zodat zij die interesse hebben in de materie toch een impressie kunnen opdoen. Voor meer vragen kunt u bij Bart terecht. (voor zijn gegevens, kijk op deze site onder de ECV Kuurne).

Hand-outs van Bart.
Christenen in de Sociale Sector (deel 2)

Pastoraat

Op zaterdag 24 mei 2014 brachten het CPC en Bethesda christenen bij elkaar die werkzaam zijn in de zorgsector (verpleging, geestelijke gezondheidszorg, bejaardenzorg, etc.).

Sprekers en onderwerpen waren Frans Koopmans (De Hoop): 'Nabije zorg', mogelijkheden en grenzen van het Presentiemodel in christelijke hulpverlening; Bart Biesbrouck: De huidige situatie binnen de sociale sector in Vlaanderen en beperkingen voor de christenwerker hierin; Luc Present: Omgaan met ethische vragen binnen een niet-gelovige context.

Fabiola uit de ECV Ieper stuurde me haar indrukken door zodat zij die interesse hebben in de materie toch een impressie kunnen opdoen. 

------------------

Met mijn, ondanks door vele deuken beschadigde, onverwoestbaar vertrouwen in mensen, ben ik er in geslaagd om, door te carpoolen, InGeschakeld te geraken op de studiedag, georganiseerd door het ETF. Gelukkig was een broeder bereid mij naar het CPC te brengen zodat ik daar de studiedag ‘Christenen in de sociale sector’ kon bijwonen.

Met een kopje koffie, thee of frisdrank werden we onthaald en konden bijpraten met al dan niet bekende collega’s: opvoedkundigen, maatschappelijk en pastoraal werkers, HIG-ers, psychologen, artsen, kinesisten, ergotherapeuten, zorg- en verpleegkundigen,... ik denk dat ik ze nu ongeveer allemaal benoemd heb.

Na de inleiding, zang, gebed en een kennismakingsronde, kregen we handvatten aangereikt in de vorm van de ‘Presentietheorie’ (wat dit inhoudt, haar mogelijkheden en grenzen).

Daarna kwam het individualistische zelfbeschikkingsrecht tegenover Gods visie aan bod. Dit raakte uiteraard het spanningsveld tussen beide aan. We stootten op beperkingen maar probeerden er kansen en uitdagingen uit te halen. De ethische dilemma’s bleven bestaan ondanks dat het ethisch denkkader voortdurend evolueert. We worden er telkens weer mee geconfronteerd en pasklare antwoorden bestaan niet. 

Wat is mijn verantwoordelijkheid? Hoe moet ik mijn mening vormen?

Christelijke ethiek is het uitleven van een verhaal, van geloof, van de blik van Jezus. Goede zorg is getuigen van de hoop die in je leeft. Als christen baseer je je mening op Gods Woord en gebed, op de 10 geboden en op Bijbelse principes. Gl5:13 roept op om vrij te zijn, maar niet om deze vrijheid te misbruiken. Het gebod om lief te hebben en de vrijheid moeten in dienst van onze liefde voor God en de medemens staan. Ook Micha laat ons zeer duidelijke richtlijnen na: Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van uvraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God (Mi6:8). 

 Ook in Nederland bestaat een initiatief om ‘christenen in de zorg’ bij mekaar te brengen, zie Geloofinzorg.nl.

Uiteindelijk sloten we af met een belangrijk doordenkertje: aan het kruis installeert Jezus de zorgrelatie tussen Johannes en Maria. Hij geeft hen de opdracht voor mekaar te zorgen. Ook wij zijn door God aan mekaar gegeven om voor mekaar te zorgen. Het is een opdracht die onze draagkracht niet te boven gaat. Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat God ons door die ander wil zegenen en/of iets leren.

Een fijne, leerrijke studiedag. Een moeilijk onderwerp, maar niet te zwaar gebracht en met voldoende interactiemomenten en pauzes om af en toe iets door te spoelen. Dat smaakt naar meer!

 
© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy