Blog

Theologie en Jongerenwerk

Jongerenwerk

Dat er in de Bijbel weinig tot geen sprake is van een uitgeschreven theologie over het kinderwerk, tienerwerk of jongvolwassenwerk (en als we eerlijk zijn, ook niet voor het volwassenwerk), betekent evenwel niet dat we er niks zinnigs over kunnen vertellen. Dat in het Evangelie naar Marcus de kinderen tot tweemaal toe door Jezus worden uitgenodigd om bij hem te komen, geeft ons wel een inkijk in de manier hoe Jezus kinderen (en dan reken ik er de kinderen niet bij die Hij genas) op een bijzondere manier van de marge naar het centrum van Zijn bediening bracht. 

Oor van MM

In de eerste jaren van mijn bediening als jeugdwerker bleek dit nog steeds een moeilijke opdracht te zijn voor kerken: hoe brengen we kinderen en jongeren van de marge van de gemeente naar het centrum; hoe maken we ze zichtbaar, betrokken, aanvaard?

Toen maakte ik regelmatig gebruik van een oor van Mickey Mouse om de uitdaging te schetsen. We passen het één-oor-Mickey-Mouse model toe waarbij je één grote cirkel (het oor dus) verbonden ziet aan de nog grotere cirkel (het hoofd) waarbij de fijne grenslijn ertussen, 'bevolkt' werd door de vaak eenzame jeugdwerker.

Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we 'theologisch' nadenken over het kinderwerk in de gemeente. Dat zal onderwerp zijn van het eerste jaar binnen een gloednieuw vak aan het IBV (Instituut voor Bijbelse Vorming). Voor het eerst kan je in Vlaanderen een doorgedreven jeugdwerkersopleiding volgen van drie jaar die genoeg bagage moet meegeven aan de cursist om met deze en andere uitdagingen van deze tijd om te kunnen gaan.

Voor meer info verwijs ik u naar de website van het IBV.
EJV Vormingstraject

Jongerenwerk

 Als ECV zijn we bijzonder dankbaar voor de mogelijkheden die het EJV biedt om het jongerenwerk in Vlaanderen, en dus ook in onze gemeenten, verder uit te bouwen: Breeze, de kampen, en het vormingswerk. Deze laatste tak, de vorming, werd nu mooi in beeld gebracht (klik op afbeelding). Onze jonge - aankomende - leiders kunnen zowel voor de geattesteerde vorming als voor voortgezette aankloppen bij het EJV. 

Het EJV biedt doorheen het jaar een aantal vormingsmomenten aan. Soms op grote schaal, soms slechts voor een beperkt doelpubliek. De bedoeling is om iedereen die in het kinder-, tiener- of jongerenwerk staat voldoende mogelijkheden te bieden om te groeien in kennis, vaardigheden en inzichten.

Maak er aub gebruik van.
Breeze Leidersreceptie

Jongerenwerk

Vanaf 2015 richt Breeze zich op 18+’ers. Ze willen zichzelf in Jezus wortelen en zetten gebed, onderwijs, gemeenschap en sociale betrokkenheid centraal in hun organisatie. Goede inhoud is prioriteit en ze geloven in het potentieel van de lokale kerk. De nieuwe Breeze has arrived.

Laten we meeluisteren met hoe ze hun verhaal presenteerden aan leiders van Evangelisch Vlaanderen (eind januari 2015).

Breeze Samenvatting
VACATURE COACH LOKALE GROEPEN

Jongerenwerk Nieuws

Deze week verscheen een vacature voor een coach voor lokale groepen die een onderdeel zal vormen van het EJV-team van EHBjo (Eerste Hulp Bij jongerenwerk). Dit team begeleidt en ondersteunt de lokale jeugdgroepen (uit Limburg) met advies, dienstverlening, coaching en vorming. Binnen het landelijk en regionaal werk organiseer en geef je zelf vormingen voor jeugdwerkers en ouders. Daarnaast rekruteer en begeleidt je vrijwilligers en externe instructeurs. 

Meer info over het profiel, functie en procedure vindt u terug op: 

https://www.ejv.be/nieuws/vacature-coach-lokale-groepen 

De ECV engageert zich om dit te ondersteunen; de ECV gemeenten in Limburg zullen tot het werkterrein behoren van deze coach.

 
EHBJo - coach Jeugdwerk

Jongerenwerk Nieuws

Net voor de zomer verscheen een vacature voor een coach voor lokale groepen die een onderdeel zal vormen van het EJV-team van EHBjo (Eerste Hulp Bij jongerenwerk). Dit team begeleidt en ondersteunt de lokale jeugdgroepen (uit Limburg) met advies, dienstverlening, coaching en vorming.

We kunnen nu met veel plezier meedelen dat Evelien Van Geel (ECV Peer) de nieuwe EHBJo-coach wordt. Ze wordt tewerkgesteld binnen het EJV maar met giften vanuit de ECV. Giften aan Evelien zijn vanaf 40€ per jaar aftrekbaar van de belastingen, ook als dit in gespreide betalingen gebeurt. Met andere woorden, u heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

Het rekening nummer waarop kan gestort worden, is: BE04 0018 4276 0631 mvv 'Gift Evelien'.

Wij verheugen ons op de verdere samenwerking en zien uit naar de vrucht van de bediening die de Heer geeft aan Evelien.
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy