Blog

Theologie en Jongerenwerk

Jongerenwerk

Dat er in de Bijbel weinig tot geen sprake is van een uitgeschreven theologie over het kinderwerk, tienerwerk of jongvolwassenwerk (en als we eerlijk zijn, ook niet voor het volwassenwerk), betekent evenwel niet dat we er niks zinnigs over kunnen vertellen. Dat in het Evangelie naar Marcus de kinderen tot tweemaal toe door Jezus worden uitgenodigd om bij hem te komen, geeft ons wel een inkijk in de manier hoe Jezus kinderen (en dan reken ik er de kinderen niet bij die Hij genas) op een bijzondere manier van de marge naar het centrum van Zijn bediening bracht. 

Oor van MM

In de eerste jaren van mijn bediening als jeugdwerker bleek dit nog steeds een moeilijke opdracht te zijn voor kerken: hoe brengen we kinderen en jongeren van de marge van de gemeente naar het centrum; hoe maken we ze zichtbaar, betrokken, aanvaard?

Toen maakte ik regelmatig gebruik van een oor van Mickey Mouse om de uitdaging te schetsen. We passen het één-oor-Mickey-Mouse model toe waarbij je één grote cirkel (het oor dus) verbonden ziet aan de nog grotere cirkel (het hoofd) waarbij de fijne grenslijn ertussen, 'bevolkt' werd door de vaak eenzame jeugdwerker.

Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we 'theologisch' nadenken over het kinderwerk in de gemeente. Dat zal onderwerp zijn van het eerste jaar binnen een gloednieuw vak aan het IBV (Instituut voor Bijbelse Vorming). Voor het eerst kan je in Vlaanderen een doorgedreven jeugdwerkersopleiding volgen van drie jaar die genoeg bagage moet meegeven aan de cursist om met deze en andere uitdagingen van deze tijd om te kunnen gaan.

Voor meer info verwijs ik u naar de website van het IBV.
© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy