Blog

Vlaamse Creatieve Christenen

Onderwijs en Informatie

Frank (ECV Boom) was één van de deelnemers aan InGeschakeld en blikt terug op de workshop georganiseerd door Vlaamse Creatieve Christenen:

Aangetrokken door de eigenzinnige titel “Vlaamse creatieve christenen” heb ik deze workshop gevolgd tijdens de erg leuke en interessante dag van “in te schakelen christenen” in het ETF gebouw in Heverlee.

Herman Spaargaren reikte tijdens deze sessie een aantal tips aan voor het leiden van inspirerende samenkomsten. Zo zochten we naar antwoorden op de volgende vragen:

-        hoe kunnen we de gemeente meenemen op tocht naar een intense ontmoeting met de Heer? 

-        Hoe kunnen we de gemeente leiden naar aanbidding?

-        Hoe belangrijk is de keuze van de liederen?

-        En tot slot: hebben we een liturgie nodig om dit alles in goede banen te leiden?

Op zijn eigen enthousiaste wijze wist Herman een aantal goede ideeën over te brengen. “Maar”, zo benadrukte hij, “dit zijn suggesties en tips, die jullie moeten toetsen met de mogelijkheden die er binnen de plaatselijke gemeente mogelijk zijn. Maar gebruik maximaal jullie talenten!”.

Zo werden volgende punten aangehaald:

-        De dienst kan worden gestart met een hartelijk welkom en begroeting, waarna een eerste lied de gemeente op sleeptouw moet nemen.

-        Het is belangrijk dat de dienstleider volop meezingt en als het ware de gemeente voorgaat ook in de zangleiding (of hij delegeert dit aan iemand)

-        De opbouw van de dienst is erg belangrijk: zo gaan we naar de prediking met een rustig en inspirerend lied en geven de mededelingen een plaats waar ze de dienst niet “onderbreken”.

-        Werken rond een thema en eventueel afstemming met de preker, kan interessant zijn en een dienst opgebouwd rond een thema blijft ook langer “hangen” bij de mensen.

-        Een dienst is een samenspel van al onze zintuigen: we leven vandaag niet in een luistercultuur (alhoewel dit volgens sommige bronnen aan het terugkomen is)

-        Het is fijn om een dienst af te sluiten met een zegen en een groet

Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen, zoals over de prediking en het avondmaal, maar samengevat zou je kunnen stellen dat we het belang van een goede dienstleiding niet mogen onderschatten en juist daarom: bedankt Herman, voor de fijne tips die je ons hebt doorgegeven!
© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy