Blog

ECV Algemene Leidersvergadering

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Nieuws

Voorbije zaterdag (29/11/14) tekenden een kleine 90 leiders en sympathisanten present aan de ETF voor de jaarlijkse ECV Algemene Leidersvergadering. Het werd een dag van dankbaar terugblikken op de bediening van collega-medewerkers Martin en Lydia Symons. 

Jong en oud waren afgezakt naar Heverlee om te luisteren naar wat er allemaal beweegt binnen de ECV. Samen eten (wat een lasagne!), bidden, aanbidding en brainstormen over de uitdagingen waar we als kerken mee te maken hebben. De kerntaken werden één voor één overlopen en onze gasten, Mie Berlamont en Patrick Nullens, informeerden ons over hoe het gesteld was met respectievelijk de ECV Vrouwendag en de ETF.

Bedankt aan alle medewerkers en deelnemers voor een geslaagde dag en volgend jaar, zo God wil, een nieuwe ontmoeting op 14 november 2015.

Tot dan!
VEG Leidersconferentie

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

De VEG stelde ook dit jaar opnieuw haar deuren open voor ECV-leiders. Zo werd het leidersweekend een prachtige vorm van samen als evangelicale leiders op weg gaan. Henk Binnendijk was gastspreker.

Het weekend begon op donderdag voor velen al wat vroeger doordat een stralend voorjaarszonnetje de gelegenheid bood om vooraf nog vlug een stevige wandeling op de Blankenbergse dijk te maken.

Met een gastpreker als Henk Binnendijk en het thema “David, een man naar Gods hart” waren de verwachtingen van de 100-tal aanwezigen hoog gespannen. Henk confronteerde ons reeds bij de start met de tekorten van een christen wat betreft het thema  door een rondvraag over het regelmatig lezen van Gods Woord.

We moesten in scha en schande vaststellen dat 80% van christenen, zelfs wij, nauwelijks of niet dagelijks in Gods  Woord lezen. 

â–ºDoorheen 4 gespreksmomenten wist Henk ons te tonen wat een “mens” naar Gods hart eigenlijk is en hoe we die ingesteldheid konden in praktijk brengen.

Wij ondervonden die gezindheid bij David, een jonge man, een oudere man, een vrouw naar Gods hart.

Vooral God op de eerste plaats stellen, Hem voorop laten gaan, Hem de hoogste eer brengen is het enige en eerste wat we kunnen doen.  Geen godsdienst van beneden (de mens) uit naar God is vruchtbaar maar een gewillig luisteren naar God die de mens wil dienstbaar zijn want Zijn verlangen is ons te vormen naar Zijn beeld. Een Gods Dienst van “bovenaf” door God alleen. 

Ons leren overgeven aan Gods weg voor ons daar Hij de enige is Die weet wat goed is voor ons; Die getrouw is aan Zijn belofte; Die Zijn Woord gestand houdt, die ons nimmer verlaat.

Wandelen naar Zijn wil is het mooiste, het beste, het meest bevrijdend,  wat een mens naar Gods hart kan doen. Getuigend leven tot Zijn eer en glorie zal Hij ons kunnen gebruiken als Zijn bruid! Ware godsdienst is niet God dienen maar wel God die ons wil dienen!!

Ware Godsdienst is een dienst vanuit God op voorwaarde dat God van ons kan maken wat Hij wil! Alles komt tot stand naar Zijn Wil, “met en door God alleen”!

 

â–ºHet jongerenwerk EHBjO bracht verslag uit van hun werking. (info: http://ejv.be/eerste-hulp-bij-jongerenwerk-0))

Hun oproep om generaties jong en oud met elkaar te laten overeenstemmen stond als voorbeeld vanuit het thema om in praktijk te brengen : Beslis als oudere om een voorbeeld te zijn van Christus om jongeren aan te zetten actief te worden in Hem; Ben ik op juiste weg : niet op mijn weg maar op Zijn weg?

Wat kan de gemeenschap voor hen betekenen? Ze willen en hebben gemeenschap! Is er in uw kerk de bedoeling gemeenschap te hebben? Neem de handschoen op en volg de Here!!

â–ºOok Trans World Radio gaf informatie over haar activiteiten en toekomstplannen wat betreft evangelisatiemogelijkheden! (info: http://transworldradio.nl/)

 

Vrijdag werd zoals steeds gepland een opdrachtennamiddag ingepland die wat voor ontspanning zorgt maar tevens de banden onder elkaar wat aanscherpt.

Dit jaar verliep dit jammer genoeg in de druilerige regen, wat velen niet weerhield om op de dijk of in Brugge de taak tot een goed einde te brengen.

Zo werd er vlijtig gewerkt aan de opdracht om enkele mooie fotootjes te maken over een jonge man met volgende eigenschappen: man van één ding, overwinnaar, met discipline en vol overgave. Ook werd gezocht naar foto’s van een oude man, die als voornaamste eigenschap had dat God (en God alleen) voor hem belangrijk was.

De creativiteit van sommige teams leek niet te worden getemperd door de regen en aan het eind van de avond werden er schitterende foto’s gepubliceerd! 

Tussen de toespraken door en tijdens de maaltijden had ieder eveneens de mogelijkheid om persoonlijke contacten te verstevigen.

Het weekend werd na de lunch afgesloten met de viering van het Avondmaal waar we op speciale wijze met elkaar brood braken en de wijn dronken als herinnering van het offer van de Here aan het kruis!

Zoals voordien kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd maar vooral vruchtbaar weekend!

Hartelijk dank aan de organisatoren, de spreker, alle deelnemers,

vooral de jonge gezinnen met kroost en de kinderoppassers!!

Tot volgend jaar!

 
Integrale Vorming

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie Nieuws

Als ECV slaan we de handen in elkaar met de VEG, BEZ en ABCministries om een nieuwe generatie leiders voor te bereiden op het nemen van verantwoordelijkheden in de gemeente: maak kennis met Integrale Vorming.

Integrale vorming

Een drie jaar durende cursus, die leiders wil trainen. De cursus leert hen voor te gaan met dienstbaarheid, kennis en vaardigheid, zodat zij op hun beurt discipelen kunnen vormen.

Wie

De cursus ‘Integrale vorming’ wordt gegeven door Herman Heyman en Levi Verstraete. Herman is al decennia lang bezig met volwassenenvorming in Vlaanderen en daarbuiten. Levi werkt sinds vorig jaar voor ABC en is gericht op leidersvorming bij de jongere generatie leiders in Vlaanderen.

U kan hier klikken voor meer info over hun bediening.

ABC integreert verschillende vormingsonderdelen tot een aaneengesloten christelijke levensvorming. Deze training verandert levens. Bedieningen die daaruit voort groeien, dragen samen met de gemeenten meer vrucht. Dit is geen luchtig cursuspakket. Levensvorming vraagt inzet, openhartigheid en vertrouwen. Het kost ook tijd en inspanning. Met andere woorden: dit is voor christenen die op de eerste plaats meer als discipel van Jezus willen gaan leven en daarvoor hun leven consequent aan Jezus willen geven.

Doorheen de vorming wordt consequent gebruikt gemaakt van de K5 accenten: Karakter + Kennis + Kunde + Koers + Kader. Die vijf K’s kan men niet onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. In elk vormingsonderdeel gaan we met elke K aan de slag. En toch blijven we het grotere plaatje zien.

U kan hier klikken voor een voorproefje uit de eerste module

U kan hier klikken voor een voorproefje uit de tweede module

U kan hier klikken voor een voorproefje uit de derde module

De cursus begint in september 2015. U kan hier klikken voor de planning van het eerste modulejaar.

Deze gaat door in het ABC-kantoor (Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Heverlee). Dit kan nog wijzigen, afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers.

Tussen de lesmomenten door zijn er ook online contactmomenten via Lync (een programma, vergelijkbaar met Skype).

De richtprijs is 260 euro per jaar.

U kunt zich vanaf nu via de volgende link: inschrijven.
VEG Leidersconferentie 2016

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Onderwijs en Informatie

De VEG stelde ook dit jaar opnieuw haar deuren open voor ECV-leiders. Zo werd het leidersweekend een prachtige vorm van samen als evangelicale leiders op weg gaan.

Klik op de volgende link voor enkele sfeerbeelden: foto's leidersconferentie 2016

Zoals aangekondigd op de website van indekerk organiseert de VEG ieder jaar een driedaagse conferentie voor voorgangers, oudsten, zendelingen en verantwoordelijken die leiding geven aan anderen, zoals verantwoordelijken voor jongerenwerk, zondagsschool en pastoraat. Het gaat in de eerste plaats om werkers van de VEG/BEZ/ECV en/of ander christelijk werk.

En inderdaad, ook tijdens de editie 2016, die doorging van woensdagavond 6 april tot vrijdagmiddag 8 april, en waar werd uitgeweken naar het vakantiecentrum De Hoge Duin in Oostduinkerke, was er zeker ruimte voor bemoediging & inspiratie, uitwisseling & ontspannen ontmoetingen, luisteren & opvangen, aanbidding & studie en vernieuwing in visie.

Het thema heeft ons zeker aangesproken: “Leven in verwachting”,  vanuit 1 en 2 Thessalonicenzen en werd op een heldere wijze uitgewerkt over verschillende spreekbeurten door leiders uit eigen VEG-midden: Gie Vleugels, EHBjo-medewerkers Dennis en David, Ko De Nood en Peter Bordon.

Ook onze eigen ECV familie was vertegenwoordigd door de gemeentes van Koersel, Ham en Boom en het compliment van Wout, aan het einde van de conferentie, werd zeker gesmaakt: “Jullie zijn steeds welkom en jullie warme interesse versterkt onze wil om krachten te bundelen, waar mogelijk”.

Misschien leuk om toch nog enkele impressies mee te geven van deze heerlijke tijd, die we als leider toch zo vaak moeten missen: genieten van Gods Woord en de vele gesprekken, zonder zelf enige verantwoordelijkheid te moeten dragen… Bovendien vind ik het persoonlijk ook belangrijk om de werking en accenten van onze zusterorganisatie te kennen. De vele fijne gesprekken van de voorbije dagen hebben hier trouwens zeker toe bijgedragen!

De eerste avond werd de toon gezet door niemand minder dan Gie Vleugels, die in zijn gekende stijl, op heldere wijze, het ontstaan van deze brieven aan de Thessalonicenzen toelichtte. De toon was gezet: voeten op de grond (deze wereld) maar hoofd in de wolken (de toekomstige wereld) en niet met twee gezichten zoals Janus: een hele uitdaging!

Op donderdagvoormiddag brachten de jonge leiders David Buntinx en Dennis Van Den Bergh hoop in de zaal. Het thema “leven in verwachting” kwam tot leven en ze confronteerden ons met de vraag: “wat zou je doen, indien je weet dat Jezus deze week zou terugkomen?”. Een veelgehoord antwoord was éen dringend gesprek met geliefden, die de Here nog niet kennen”…

Na een fijne en deugddoende strandwandeling tot aan de pier van Nieuwpoort, was het de beurt aan Ko De Nood, die donderdagavond het sprak over “heiliging”, een belangrijk onderdeel in het betoog van Paulus aan de Thessalonicenzen. Ko liet ons zien dat we met onze voeten op de grond (in deze wereld) ook een voetafdruk achterlaten, die tegelijkertijd er voor zorgt dat onze voetzool bevuild wordt. Reiniging is noodzakelijk en je kwetsbaar durven opstellen en belijden wat fout is, zijn hiervoor absoluut noodzakelijk!

Op vrijdag wees Peter Bordon, de VEG coördinator, ons op het gevaar dat bij de Thessalonicenzen duidelijk aanwezig was: onze verantwoordelijkheden naar familie, gezin en andere praktische dingen mogen we niet vergeten. Voor de gemeente in Thessalonica was Jezus komende en moest er niet meer gewerkt worden. Alles was bijzaak en verantwoordelijkheden werden niet langer opgenomen…

Ook in de verschillende persoonlijke nabesprekingen kwam dit verder aan bod: hebben we evenwicht in ons leven? Welke gebedspunten kan ik met je delen? Hoe gaat het in jouw gemeente?

Voor mezelf was het een verrijkende conferentie met een uitstekende balans tussen ontspanning en spreekbeurten en met de vele leuke sketches kwam ook het thema op een heldere wijze tot leven! Namens onze ECV familie ook een bedankje voor de uitnodiging en de goede organisatie van de verantwoordelijklen: Wout & Teuni Van Wijngaarden, Luc & Nina Present, Peter & Kristin Bordon.

Frank Staessens 
ECV Leidersdag

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit Nieuws

28 oktober 2017. Het was verzamelen geblazen aan de ETF voor onze jaarlijkse ECV algemene leidersvergadering. 80 leiders en gemeenteleden uit 23 gemeenten luisterden, tafelden en gingen in gebed. Rosario, onze voorzitter deed verslag van waar het bestuur het laatste jaar mee bezig is geweest. Enkele broeders uit ECV Overpelt, die de fakkel doorgaven aan jonge leiders, werden bedankt wegens hun dienstbaar leiderschap. Kurt Maeyens bracht een inspirerende boodschap over de nood om dichtbij God te blijven. Marten Turner, directeur van OM België, riep op om in elke burgelijke gemeente te gaan voor een geloofsgemeenschap. Onze medewerker, dr. Raymond Hausoul, prikkelde de aanwezigen met wat hij geleerd had nav zijn proefschrift (over de nieuwe hemel en nieuwe aarde). Zoals u kan merken, een volle dag met heel wat pit, inhoud en gezellig gebabbel.

Ook werd er een oproep gedaan om te bidden voor elkaar. Elke gemeente 'adopteert' het komende jaar een andere gemeente waar ze voor gaan bidden.

 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy