Blog
Christenen in de Sociale Sector

Pastoraat

Op zaterdag 24 mei 2014 brachten het CPC en Bethesda christenen bij elkaar die werkzaam zijn in de zorgsector (verpleging, geestelijke gezondheidszorg, bejaardenzorg, etc.).

Sprekers en onderwerpen waren Frans Koopmans (De Hoop): 'Nabije zorg', mogelijkheden en grenzen van het Presentiemodel in christelijke hulpverlening; Bart Biesbrouck: De huidige situatie binnen de sociale sector in Vlaanderen en beperkingen voor de christenwerker hierin; Luc Present: Omgaan met ethische vragen binnen een niet-gelovige context.

Bart, uit de ECV Kuurne, stuurde me zijn nota's toe zodat zij die interesse hebben in de materie toch een impressie kunnen opdoen. Voor meer vragen kunt u bij Bart terecht. (voor zijn gegevens, kijk op deze site onder de ECV Kuurne).

Hand-outs van Bart.
Ziekenhuis en levensvragen

Pastoraat Nieuws

Ziekenhuis en levensvragen 

Mensen, ook al zijn ze op dit moment kerngezond, kunnen plots ernstig ziek worden. Als patiënt besef je dan dat je plots erg kwetsbaar bent geworden. Of je moet geopereerd worden en je ziet ertegen op, of je krijgt slecht nieuws en je leven staat te schudden, of je belandt met een depressie in de psychiatrische afdeling, of je wordt oud en hulpbehoevend en het lukt niet meer om thuis te blijven wonen. Een opname in een ziekenhuis of een andere gezondheidsinstelling versterkt die kwetsbaarheid meestal. Je bent dan niet meer in je veilige omgeving thuis. Toch is het maar goed dat er in ons land verzorgingsinstellingen zijn. Dokters en personeel doen hun best om de beste zorg te verlenen met de middelen die ze hebben. Ook staan er je als het nodig is psychologen en sociale diensten terzijde. Veel mensen krijgen bezoek van familie, vrienden, buren.

Als broeders en zusters leven we met elkaar mee. Je staat er niet alleen voor. Je kunt je voorganger, oudste of pastoraal bezoeker vragen om bij je te komen voor pastorale bijstand.

En last but not least kun je in je eenzame uurtjes bidden omdat God zelf bij je is.

Al die hulp en steun is erg welkom. Er komt bij zo’n opname veel op je af. Er valt soms ook veel weg. Dat roept vragen op. Onzekerheid. Een stukje eenzaamheid en verwarring soms. Daar wil je je bezoek niet altijd mee lastig vallen; zij hopen maar dat je snel weer de oude bent.

Als je gelooft, mag je weten dat je bij God terecht kunt. Maar je krijgt niet op al je vragen meteen antwoord. Als je niet zo zeker bent van God, weet je niet altijd of en hoe je bij Hem terecht kunt.

Je begint na te denken over wat je overkomt en wat je daarmee moet. Je vraagt je af wat je nog waard bent als je zo hulpbehoevend bent en of je niet tot last bent. Dit is nog meer zo als je wordt geconfronteerd met je levenseinde en bent bang voor de manier waarop dat kan komen.

 

Dan kan het heel welkom zijn als er iemand bij je kan komen voor een goed gesprek, een buitenstaander met zwijgplicht, iemand die je niet komt behandelen, maar wel met vragen, lijden en emoties kan omgaan, iemand die zich inleeft en die met je kan bidden als je dat wilt. Een pastorale begeleider van protestants-evangelische signatuur, zodat je ook niet teveel moet uitleggen.

Dat kan! Je hebt daar zelfs recht op. De Belgische wet voorziet erin dat verzorgingsinstellingen morele bijstand van een erkende levensbeschouwing naar keuze moeten aanbieden aan elke patiënt. Als u dit aanbod niet spontaan krijgt, kunt u erom vragen, bij opname of via de verpleging. In elke regio en stad zijn er hiervoor mensen voorzien. Ziekenhuisaalmoezeniers, heet dat: gekwalificeerde pastorale begeleiders speciaal voor de verzorgingsinstellingen. Zij worden gescreend en opgevolgd door de ARPEE, de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst, het officiële overkoepelende orgaan naar de overheid toe. Er zijn commissies voor beide landstalen die dit behartigen, bestaande uit mensen uit diverse protestants-evangelische denominaties. U vindt hieronder de gegevens van commissieleden, waar u terecht kunt met vragen, aanvragen en klachten.

 

Misschien bent u zelf wel geïnteresseerd om dit werk te doen. Heeft u pastorale opleiding en/of ervaring en kunt u met inleving inspelen op mensen met allerlei geloofsachtergronden en vragen? Hoor gerust eens of er in uw regio nog ruimte is voor een extra kracht.

Mensen die met een kerkgemeente verbonden zijn, krijgen vaak bezoek uit de eigen gemeente … maar niet altijd. Bovendien kan een ziekenhuisaalmoezenier hier prima aanvullen, juist binnen de verzorgingsinstelling, vanuit ervaring met begeleiden bij ziekte en lijden.

En laten we niet vergeten dat iedereen, ongeacht eigen overtuiging, beroep mag doen op een bijstandverlener naar keuze. Dit maakt dat ziekenhuisaalmoezeniers in contact komen met allerlei hulpvragers: zoekenden, mensen in problemen, daklozen, (ex-)gedetineerden, filosofisch geïnteresseerden, mensen met behoefte aan antwoorden die hen dichter bij God kunnen brengen.

Wilt u voor dit werk bidden?

 

Veel dank namens de ARPEE-commissie aalmoezenierschap in verzorgingsinstellingen (Nederlandstalig),

Dr. Wilhelm Mistiaen, 03-830 50 02, wilhelm.mistiaen@uantwerpen.be

Petra Schipper, 0486-12 50 44, p.schipper@telenet.be
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy