Blog

Creativiteit tvv zendelingen

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Nieuws

De volgende bijdrage komt van Marcel Carsier, voorganger in de Evangelische Gemeente Leuven. De gemeente te Leuven ondersteunt een zendeling die uit ons midden komt (ECV Eeklo): Marleen Van de Voorde die een bediening heeft in Albanië. Ik laat Marcel zelf aan het woord:

"We zijn het er met z’n allen over eens dat een kerk zendelingen dient uit te sturen. Het evangelie moet immers tot aan de einden der aarde verkondigd worden. Dat is de primaire opdracht die Jezus aan Zijn kerk gegeven heeft. Zendelingen vervullen hierin een bijzondere rol. Ze geven immers het ganse levensonderhoud van henzelf en hun gezin in handen van God. Het is het soort vertrouwen dat God bijzonder waardeert. Zendelingen verdienen daarom ook ons bijzondere vertrouwen en toewijding. Maar zijn we daar niet vaak wat nalatig in? Beroert hun uitzending ons nog? Leven we nog echt met onze zendelingen mee?

Creativiteit is één van Zijn eigenschappen die God met ons heeft gedeeld. Het onderscheidt ons van elk ander levend wezen op aarde. Door creatief te zijn kunnen wij als mens en ook als christen op vele terreinen het verschil maken. Onze creativiteit weerspiegelt dan de onuitputtelijke scheppingskracht van onze hemelse Vader, de kleuren- en vormenpracht van Zijn schepping. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld onze creativiteit ten dienste stellen van Gods zendingsopdracht? Met welke verfrissende ideeën kunnen wij onze zendelingen steunen, hen een hart onder de riem steken, hen bemoedigen, knuffelen en koesteren? Hoe kunnen wij het contact versterken en een echte relatie opbouwen ?

Een actieve zendingscommissie kan in de kerk het contact en de betrokkenheid met het zendingsveld versterken door regelmatig informatie te verschaffen en de gemeente op de hoogte te houden van het wel en wee van de zendelingen en de vorderingen van hun werk. De rol van een goed werkend zendingscomité is hierin van groot belang. Onze betrokkenheid mag niet blijven steken bij het ophangen van een obligate foto van een zendingsechtpaar in één of ander ver land of het af en toe verspreiden van de zoveelste nieuwsbrief in de koffieruimte. Neen, wij zijn er van overtuigd dat onze zendelingen veel beter verdienen en dat zending “an sich” een veel grotere plaats in onze harten en in onze gemeenten verdient. Zending werkt in twee richtingen en kan trouwens zeer verrijkend werken voor ons gemeenteleven. Wanneer wij er in slagen om, via allerlei creatieve initiatieven, ideeën en acties, in verbinding te staan met onze zendelingen dan levert dit een fantastische “win-win” situatie op: de zendeling weet zich gedragen en gesteund door de broeders en zusters van het thuisfront en de thuisgemeente zal God op een bijzondere wijze aan het werk zien doorheen de zendelingen!

In de zendingscommissie zijn tal van initiatieven mogelijk: op regelmatige basis een zendingszondag organiseren, een zendeling uitnodigen op zondag of – waarom niet – hen zelf eens een bezoekje brengen. Uit ervaring weten we dat dit laatste uiterst bemoedigend en verrijkend is! Het blijkt vaak een ongelofelijke ervaring te zijn voor jong en oud.

Door beroep te doen op de creativiteit die God ons geschonken heeft zijn de mogelijke projecten ter ondersteuning van onze zendelingen onbeperkt! Een benefietconcert bijvoorbeeld spreekt zeker jongeren aan en is een uitstekende gelegenheid om vrienden met de kerk en het evangelie in aanraking te brengen. Of een spaarvarkenproject waarbij elk gezin (minstens) 5€ per maand opzij zet gedurende enkele maanden? Of de organisatie van een Open tuinen dag ten huize van een echtpaar van de kerk? Of … zoveel meer. Dergelijke initiatieven tillen de kerk op tot een ander niveau: de kerk wordt een missionaire kerk; de kerk is er dan niet enkel voor de plaatselijke gelovigen maar zij heeft ook een venster op de wereld. Dit is het soort betrokkenheid dat God bijzonder waardeert en zegent!!!

ALVAST ALLEN VAN HARTE WELKOM OP ZO’N INITIATIEF: DE OPEN TUINEN DAG IN BINKOM ."
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy