Blog

ECV bemiddeling bij conflict

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Pastoraat Nieuws

ECV-gemeenten worden bestuurd door oudsten van zelfstandige gemeenten die er op hun beurt voor gekozen hebben om binnen een kader van gezonde (inter)afhankelijkheid, één netwerk te vormen die het karakter heeft van een denominatie.

Vanuit haar mandaat wil de ECV dus precies deze lokale gemeenten, met in het bijzonder haar leden (volwassenen en kinderen,...), ten dienste staan: Om U te dienen...ook wanneer er interne spanningen optreden die niet van binnenuit kunnen opgelost worden.

Deze handleiding heeft in die zin een dienend en oplossingsgericht karakter, geen betuttelend of bemoeizuchtig karakter. Regels zijn op zich neutraal maar kunnen zowel ten positieve als ten negatieve toegepast worden.

In dit voorstel gaan we ervan uit dat het mandaat van de ECV dient om de lokale gemeenteleden en haar gemeente te helpen wanneer er zich een concrete nood, crisis of conflict zich voordoet.

Onder documenten vindt u de handleiding terug. 

 
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy