Blog

ECV en EHBJo

JongerenwerkEHBjo staat voor Eerste Hulp bij Jongerenwerk en staat ten dienste van alle EJV-afdelingen in Vlaanderen. Met EHBjo wilt EJV begeleiding, steun, coaching geven aan alle vrijwilligers die als leiding actief zijn in de lokale afdelingen. Anders dan de naam doet vermoeden, hoeft dit niet alleen in noodsituaties te zijn!

Als ECV willen we de komende vier jaar heel bewust meestappen in dit EHBJo verhaal. Hieronder leest u meer over het wie, wat en hoe.

Sinds een vijftal jaar is de actieve ondersteuning al geland in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Maar ook EJV-afdelingen in Limburg en Vlaams Brabant kunnen bij ons terecht (we hopen in de toekomst ook in deze twee provincies een structureel aanbod te kunnen voorzien).

 

EHBjo-Team

Het EHBjo-team bestaat momenteel uit vier leden, met elk één provincie onder hun hoede. Ondersteuning van een jeugdgroep gebeurt weliswaar meestal met twee.

West-Vlaanderen: David Buntinx

 

 

 

Oost-Vlaanderen: Kurt Maeyens

 

 

 

Antwerpen: Dennis Van Den Bergh

 

 

 

Manusje van alles: Henri Menheere

 

 

 


Regio-avonden

Jaarlijks wordt in elke provincie minstens één regio-avond georganiseerd. Op deze aovnden wordt een relevant jeugdwerkersthema aangesneden, maar wordt vooral ook de mogelijkheid geboden om te netwerken.


Lokale ondersteuning

Actief

Het EHBjo-team neemt zelf initiatief om ondersteuning aan te bieden aan de afdelingen in de provincies West Vlaanderen, Oost Vlaanderen en Antwerpen.

In de eerste plaats bestaat deze ondersteuning erin om een luisteren oor aan te bieden. Jeugdwerkers staan immers best in een uitdagende positie tussen jongeren, hun ouders, de kerk en de maatschappij. Uit de (ontspannen :)) gesprekken komt dan meestal vanzelf bovendrijven hoe EHBjo het lokale leidersteam van dienst kan zijn.

Re-actief

De overige provincie kunnen ook bij ons terecht. Momenteel echter enkel op eigen initiatief. De ondersteuning verschilt vanaf dan niet meer van de pro-actieve ondersteuning.

Maatwerk

De ondersteuning door het EHBjo-team gebeurt volledig op maat van de lokale afdeling - volledig afhankelijk van de kleine of grote nood van een leidersteam. Dit kan heel praktisch zijn (ideeën jeugdavond, bijbelstudiemateriaal, ...) of eerder structureel (opbouw leidersteam, visie-ontwikkeling, ...) tot heel persoonlijk (coaching, conflictbemiddeling, ...).

 
© Copyright 2021 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy