Blog
Jezus Geneest

Pastoraat Onderwijs en Informatie Nieuws

ECV-medewerker Raymond schreef samen met Wim Kok over de genezingen van Jezus. Ik neem even de tekst over van C7, de bijbelschool waar Wim verantwoordelijke is.

Genezing is een hot issue in de kerk. Als jij graag dieper wilt nadenken over dit thema, is dit boek iets voor jou. Het boek bevat een schat aan praktische kennis over de genezingen in de evangeliën en verbindt die kennis met hedendaagse vragen rondom dit thema.

Vragen die aan bod komen zijn: Welke massagenezingen deed Jezus en waarom genas Hij op sabbat telkens slechts één persoon? Waarom staan bepaalde genezingen niet in alle evangeliën vermeld? Is het geloof van de zieke belangrijk voor het ontvangen van genezing? Wat is het doel van al die genezingen die Jezus doet? Valt er iets te zeggen vanuit de Bijbel over de relatie tussen ziekte en zonde? Ook gaan de auteurs Wim Kok en Raymond Hausoul in op de vragen welke zegen en strijd Jezus en de discipelen ervoeren in het brengen van genezing.

Een rode draad in dit lijvige boek vormt het uitzicht dat de genezingen bieden op de rijkdom van de toekomstige nieuwe hemel en aarde, Gods nieuwe schepping. De auteurs zoeken zo een weg naar een nieuwe, verantwoorde manier van denken over genezing.

Jezus geneest  is een studieboek dat in de studeerkamer van geen enkele predikant of voorganger zou mogen ontbreken!

Vanaf 1 juni 2016 te bestellen bij: Gideon

Medewerker Filip schreef een recensie over het boek: Link naar recensie op Indekerk.be van 13/06/2016
ECV Jaarboek

Gemeenteopbouw en Evangelisatie Belangenbehartiging en Identiteit Nieuws

Het nieuwe jaarboek van de ECV is een feit. Lees alvast de digitale versie.

Ik citeer even kort uit het voorwoord van de ECV voorzitter Rosario:

Graag wil ik alle leden van de redactie van onze vroegere Nieuwsbrief bedanken voor hun inzet en voortreffelijk werk. Als we terugkijken op die Nieuwsbrieven van de afgelopen decennia krijgen we een beeld krijgen van de geschiedenis van het reilen en zeilen van de ECV. 

Nu is die Nieuwsbrief zelf geschiedenis geworden, omdat we besloten hebben om ermee te stoppen. Maar in plaats daarvan lees je op dit moment het eerste jaarboek van de ECV. Hopelijk zal dit nummer bij jullie in de smaak vallen, want we willen er graag een toekomst aan geven. Laat het ons maar weten!

Veel leesplezier!
© Copyright 2019 Evangelische Christengemeenten Vlaanderen | Webdesign door Silensstudio | Contact | Login | Privacy