de trage hap (Lucas 7:18-35)

Een korte gedachte waar je lang op mag kauwen. Over Johannes de Doper en twijfels.