Steun de ECV werking


Is geven een deugd?

Ondersteun de werking van de ECV met je gift op rekening BE44 4520 0368 9145

Vertegenwoordiging - Ondersteuning - Begeleiding - Vorming - Pastoraat

‘Want God houdt van mensen die met vreugde geven’ is een citaat van Paulus In 2 Kor.9:7. Ons hart wordt terecht bewogen wanneer we lijden en honger zien. Het is al veel minder als het gaat om projecten. Toch wil ik een poging wagen om jou te overtuigen te geven voor onze Evangelische Christengemeenten Vlaanderen. Waar geef je aan als je de ECV financieel ondersteunt?

Eén van de redenen waarom we als denominatie reeds zes gesubsidieerde gemeenteleiders hebben en nog drie in de wachtrij staan, is omdat Guido de Kegel van bij het begin in de uitvoerende raad van de Federale Synode zetelt en onze gemeenten snel heeft geïnformeerd en geholpen om een dossier samen te stellen. Sinds zijn pensioen is Guido nog steeds deeltijds in loondienst om de belangen te behartigen van de ECV in de Federale Synode.

We zijn erg blij dat veel jonge christenen uit jullie gemeenten betrokken zijn in de kampen en het plaatselijk jeugdwerk. Deze kinder- en jeugdwerkers ontvangen begeleiding en ondersteuning van het EJV. Evelien Van Geel wordt door de ECV financieel ondersteund in de begeleiding van de lokale afdelingen.

Tevens is er ons medewerkersteam met zes bedienaars van de eredienst, die samen met andere werkers geregeld samen komen om ervaringen te delen en elkaar te steunen.

Natuurlijk zijn er onze 24 ECV gemeenten in Vlaanderen, waarvan de leiders in elke provincie samenkomen en jaarlijks op de Algemene Vergadering een overleg- en ontmoetingsmoment hebben, zowel met elkaar als met onze Raad Van Bestuur.

Verder zijn er verschillende administratieve verplichtingen, waarvoor Frank Staessens en Ronny Geerts deeltijds in dienst zijn bij de ECV.

Tot slot is onze pastorale werker Martin Symons reeds enkele jaren op pensioen, maar zijn passie voor de bediening is hier zeker niet mee gedoofd. Ook hij is deeltijds in loondienst van de ECV om pastoraal werk te verrichten en betrokken te zijn in de opbouw van gemeenten.

We bidden dat we in afhankelijkheid van Christus tot vrucht komen en zo Hem mogen verheerlijken.

 

 
 

Bijlages:

Steun de ECV